คอร์ดเพลง อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม
DAX ROCK RIDER

คอร์ดเพลง อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม - DAX ROCK RIDERคอร์ดเพลง อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม

TUNE Eb (ปรับคีย์ Eb)

INSTRU : BmBsus4         ( 3 Times )

BmBsus2      Bsus4      F#m |E

คนEที่ไร้หนทางA ชีวิตEมืดมนทุกอย่างA

กับคำG#mว่ารักจะไปหวังC#mอะไร ก็ใครF#mจะมาใส่ใจ B

แค่คนEที่ไร้ตัวตนA ถนนEให้เริ่มต้นใหม่A

ก็มองG#mไม่เห็นทางที่ฉันC#mจะก้าวไป

ไม่เF#mหลืออะไรจBริงๆ E


* ดั่งคน(เกือบจะ)หมดหวังC#m

ท่ามกลางBทะเล มืดมิดAไม่มีแสงไฟ E

เกือบทิ้งC#m.. ทุกลมBหายใจ

แต่สุดท้ายA.. ก็มีเธอเข้ามาB


** ได้โปรดอย่าปล่อยมือฉันE.. ได้ไหมG#m

ยืนF#mยันให้มั่นBใจ จะอยู่ตรงนี้.E. ใช่ไหมG#m

อย่าF#mจากฉันไป B

คนที่มองเห็นC#mค่าความBเป็นคนข้างใน A

และเธอF#mผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำBให้ยังหายใจไปได้อีกวัน

INSTRU : BmBsus4      ( 2 Times )

คนEที่เขาดีพอA ที่ควรEคู่เธอทุกอย่างA

เธอยังG#mไม่สน กลับมาเห็นC#mใจเคียงข้าง

มาF#mร่วมทางBกับฉัน E

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : C#m B|A ( 2 Times ) B

เกือบจะหมดหวังC#m ท่ามกลางBทะเล มืดมิดAไม่มีผู้ใด E

จากนี้.C#m. ทุกลมBหายใจ อยากจะใช้.A. เดินไปพร้อมเธอB

( ซ้ำ ** )

INSTRU : C#m B|A

และเธอF#mผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำBให้ยังหายใจไปได้อีกวัน

INSTRU : BmBsus4         ( 2 Times )

BmBsus2      Bsus4      F#m |E


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด