The Purpose

คอร์ดเพลง
ในวันนี้ (ที่ตรงนั้น) The Purpose

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
AA Font :

INTRO : A|A|D|D ( 4 Times )

รอA.. ฉันรอDเธอ

อยู่ตรงนี้F#m ไม่ไปไหนE อยู่ที่เดิมD

แต่เธอA.. ไม่เคยรู้เDลย

ทิ้งให้ฉันF#m อยู่กับE ความเดียวดายD


ทรมBmาน ฉันต้องอยู่กัC#mบความอ้างว้าง

ไม่ไปไหนD.. ไม่ไปไหนE..


* ในวันนี้ Aเมื่อฉันไม่มีเธอเหมือนวันเก่าD

ที่ตรงนั้นF#mเคยมีเรา แต่ตอนนี้ไEม่มีเงา

ของสองDเรา อีกEแล้ว

ภาพความฝันA.. ที่สองเราเคยมีในวันนั้นD

เหลือเพียงความทรงจำF#m..       E

อยู่ใDนใจฉันE ไม่หายไป

INSTRU : A|A|D|D

เธอA.. โอ้เธอD

ได้โปรดF#m อย่าไป Eจากฉัน  D


ภาพBmเธอนั้นไม่เลือนหายC#m

ยังติดอยู่ในใจ ไม่คลาDย โอ้ว..

จากใจขEองฉัน


* ในวันนี้ Aเมื่อฉันไม่มีเธอเหมือนวันเก่าD

ที่ตรงนั้นF#mเคยมีเรา แต่ตอนนี้ไEม่มีเงา

ของสองDเรา อีกEแล้ว

ภาพความฝันA.. ที่สองเราเคยมีในวันนั้นD

เหลือเพียงความทรงจำF#m..       Eอยู่ใDนใจฉันE


นาF#mฬิกายังคงหมุนไป E

แม้ฉันอยาก หยุดเวลาDไว้

อยู่ตรงนี้ กับเธอE..

INSTRU : A|A|D|D

F#m|E|D|E

A|A|D|D

F#m|E|D|E

* ในวันนี้ Aเมื่อฉันไม่มีเธอเหมือนวันเก่าD

ที่ตรงนั้นF#mเคยมีเรา แต่ตอนนี้ไEม่มีเงา

ของสองDเรา อีกEแล้ว

ภาพความฝันA.. ที่สองเราเคยมีในวันนั้นD

เหลือเพียงความทรงจำF#m..       E

อยู่ใDนใจฉันE ไม่หายไป


* ในวันนี้ Aเมื่อฉันไม่มีเธอเหมือนวันเก่าD

ที่ตรงนั้นF#mเคยมีเรา แต่ตอนนี้ไEม่มีเงา

ของสองDเรา อีกEแล้ว

ภาพความฝันA.. ที่สองเราเคยมีในวันนั้นD

เหลือเพียงความทรงจำF#m..       E

อยู่ใDนใจฉันE ที่หายไป

INSTRU : A|A|D|D ( 2 Times )

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566