คอร์ดเพลง อ้ายคำแบกไม้
V Suwee

คอร์ดเพลง อ้ายคำแบกไม้ - V SuweeAdvertisements


คอร์ดเพลง อ้ายคำแบกไม้

INTRO :

Am|Am|Dm|Em ( 4 Times ) Am

I come back mind use oneDm a life

อ้ายคำแบกไม้ หยุดวันอะไร

I sEmee back mind use oneAm went one

อ้ายสีแบกไม้ หยุดวันเว้นวัน

I come I see back mind one comeDm one come

อ้ายคำอ้ายสีแบกไม้ วันค่ำวันค่ำ

BackEm mind one come it on Amit on       G

แบกไม้วันค่ำอิดอ่อน อิดอ่อน


And Cdo I comeG and do I see Am

เอ็นดูอ้ายคำ เอ็นดูอ้ายสี

I cCome I see Guse one are tasteAm

อ้ายคำอ้ายสี หยุดวันอาทิตย์

I cCome I see Guse one are tasteAm

อ้ายคำอ้ายสี หยุดวันอาทิตย์

I sCee use one are tasteG

อ้ายสีหยุดวันอาทิตย์

I sE7ee maya young

อ้ายสีมายะหยัง


I cAmome back mind is it

อ้ายคำแบบไม้อิสอิด

I see back mind one come

อ้ายสีแบกไว้วันค่ำ

AndDm do I come and I see Emback mind is it

เอ็นดูอ้ายคำและอ้ายสีแบกไม้อิดอิด


I cAmome back mind is it

อ้ายคำแบบไม้อิสอิด

I see back mind one come

อ้ายสีแบกไว้วันค่ำ

AndDm do I come and I see Emback mind is it

เอ็นดูอ้ายคำและอ้ายสีแบกไม้อิดอิด

INSTRU :

Am|Am|Dm|Em ( 2 Times ) Am

I come back mind use oneDm a life

อ้ายคำแบกไม้ หยุดวันอะไร

I sEmee back mind use oneAm went one

อ้ายสีแบกไม้ หยุดวันเว้นวัน

I come I see back mind one comeDm one come

อ้ายคำอ้ายสีแบกไม้ วันค่ำวันค่ำ

BackEm mind one come it on Amit on       G

แบกไม้วันค่ำอิดอ่อน อิดอ่อน


And Cdo I comeG and do I see Am

เอ็นดูอ้ายคำ เอ็นดูอ้ายสี

I cCome I see Guse one are tasteAm

อ้ายคำอ้ายสี หยุดวันอาทิตย์

I cCome I see Guse one are tasteAm

อ้ายคำอ้ายสี หยุดวันอาทิตย์

I sCee use one are tasteG

อ้ายสีหยุดวันอาทิตย์

I sE7ee maya young

อ้ายสีมายะหยัง


I cAmome back mind is it

อ้ายคำแบบไม้อิสอิด

I see back mind one come

อ้ายสีแบกไว้วันค่ำ

AndDm do I come and I see Emback mind is it

เอ็นดูอ้ายคำและอ้ายสีแบกไม้อิดอิด


I cAmome back mind is it

อ้ายคำแบบไม้อิสอิด

I see back mind one come

อ้ายสีแบกไว้วันค่ำ

AndDm do I come and I see Emback mind is it

เอ็นดูอ้ายคำและอ้ายสีแบกไม้อิดอิด


I cAmome back mind is it

อ้ายคำแบบไม้อิสอิด

I see back mind one come

อ้ายสีแบกไว้วันค่ำ

AndDm do I come and I see Emback mind is it

เอ็นดูอ้ายคำและอ้ายสีแบกไม้อิดอิด


I cAmome back mind is it

อ้ายคำแบบไม้อิสอิด

I see back mind one come

อ้ายสีแบกไว้วันค่ำ

AndDm do I come and I see Emback mind is it

เอ็นดูอ้ายคำและอ้ายสีแบกไม้อิดอิด

INSTRU :

Am|Am|Dm|Em ( 4 Times ) Amคอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ