คอร์ดเพลง บ้านบนดอย

INTRO : E7|Eb7

D7 C#7  C7 B7 |E|E

บ้านEข้าอยู่บนดอย เมฆG#mหมอกลอยเต็มฟ้า

อยู่กAลางพงพนา อยู่ตB7ามประสาคนดอยE

ข้าEบ่รวยบ่จน บ่เG#mป็นคนสำออย

เกิดAเป็นคนบนดอย บ่ต้B7องคอยง้อใEคร


บ้านEสูอยู่ในเมือง มุงG#mกระเบื้องสีใส

บ้านAข้าอยู่กลางไพร มุงB7ด้วยใบตองตึง E

สูชEอบเพลงฝรั่ง ข้าG#mชอบฟังเสียงซึง

เอ้าตึงA ตึงต๊ะติดตึง ข้าB7ดีดซึงก้องป่าE


บ้านบนดอยE บ่มีแAสงสี      E

บ่มีAทีวี..  Eบ่มีน้ำAประปา E

บ่มีโAฮงหนังE โฮงนวดAคลับบาร์ B7

บ่มีโคล่าE แฟนต้าA เป๊บซี่ E


บ่มีเนื้อสันE ผัดน้ำAมันหอย  E

คนAบนดอยE ชอบกินAข้าวจี่  E

บ่มีAน้ำหอมE น้ำปรุงAอย่างดี  B7

แต่หมู่เฮามี.. ฮืมA..       Bมีน้ำใจ  E

INSTRU : E|E| G#m  | G#m

A|A|B7|E|E

E7|Eb7  | D7 C#7  C7 B7 |E|E

ถ้าEสูอยากกินข้าว สูต้G#mองไปไถนา

ถ้าAสูอยากกินปลา ก็ต้B7องไปหาในห้วยE

ถ้าEสูปลูกดอกฝ้าย สูไG#mด้ใส่เสื้อสวย

แต่ถ้Aาสูอยากถูกหวย ก็เB7สียใจด้วยคนE


บ้านบนดอยE บ่มีแAสงสี  E

บ่มีAทีวี..  Eบ่มีน้ำAประปา  E

บ่มีโAฮงหนังE โฮงนวดAคลับบาร์ B7

บ่มีโคล่าE แฟนต้าA เป๊บซี่  E


บ่มีเนื้อสันE ผัดน้ำAมันหอย  E

คนAบนดอยE ชอบกินAข้าวจี่  E

บ่มีAน้ำหอมE น้ำปรุงAอย่างดี  B7

แต่หมู่เฮามี.. ฮืมA..       Bมีน้ำใจ  E