คอร์ดเพลง บ้านบนดอย จากศิลปิน จรัล มโนเพ็ชร เป็นเพลงแนวกำเมือง(เหนือ) โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง บ้านบนดอย


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : E7|Eb7

D7 C#7  C7 B7 |E|E

บ้านEข้าอยู่บนดอย เมฆG#mหมอกลอยเต็มฟ้า

อยู่กAลางพงพนา อยู่ตB7ามประสาคนดอยE

ข้าEบ่รวยบ่จน บ่เG#mป็นคนสำออย

เกิดAเป็นคนบนดอย บ่ต้B7องคอยง้อใEคร


บ้านEสูอยู่ในเมือง มุงG#mกระเบื้องสีใส

บ้านAข้าอยู่กลางไพร มุงB7ด้วยใบตองตึง E

สูชEอบเพลงฝรั่ง ข้าG#mชอบฟังเสียงซึง

เอ้าตึงA ตึงต๊ะติดตึง ข้าB7ดีดซึงก้องป่าE


บ้านบนดอยE บ่มีแAสงสี      E

บ่มีAทีวี..  Eบ่มีน้ำAประปา E

บ่มีโAฮงหนังE โฮงนวดAคลับบาร์ B7

บ่มีโคล่าE แฟนต้าA เป๊บซี่ E


บ่มีเนื้อสันE ผัดน้ำAมันหอย  E

คนAบนดอยE ชอบกินAข้าวจี่  E

บ่มีAน้ำหอมE น้ำปรุงAอย่างดี  B7

แต่หมู่เฮามี.. ฮืมA..       Bมีน้ำใจ  E

INSTRU : E|E| G#m  | G#m

A|A|B7|E|E

E7|Eb7  | D7 C#7  C7 B7 |E|E

ถ้าEสูอยากกินข้าว สูต้G#mองไปไถนา

ถ้าAสูอยากกินปลา ก็ต้B7องไปหาในห้วยE

ถ้าEสูปลูกดอกฝ้าย สูไG#mด้ใส่เสื้อสวย

แต่ถ้Aาสูอยากถูกหวย ก็เB7สียใจด้วยคนE


บ้านบนดอยE บ่มีแAสงสี  E

บ่มีAทีวี..  Eบ่มีน้ำAประปา  E

บ่มีโAฮงหนังE โฮงนวดAคลับบาร์ B7

บ่มีโคล่าE แฟนต้าA เป๊บซี่  E


บ่มีเนื้อสันE ผัดน้ำAมันหอย  E

คนAบนดอยE ชอบกินAข้าวจี่  E

บ่มีAน้ำหอมE น้ำปรุงAอย่างดี  B7

แต่หมู่เฮามี.. ฮืมA..       Bมีน้ำใจ  E

YouTube video
จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

จรัล มโนเพ็ชร

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566