คอร์ดเพลง Broken Hearted Woman
Jessica Jay

คอร์ดเพลง Broken Hearted Woman - Jessica Jay


ผู้หญิงอกหัก

Original Key

Broken Hearted Woman

Original Key

CAPO #FRET1 (change key Eb)

INTRO : DF#m |BmF#m |EmBm|GA

( 2 Times )

*** In the mornDing when I wakeF#m

I had no Bmmore tear the whisF#mper

Oh oneEm little number nineBm

Were nightG what to youngA

How I foundD to mean the treeF#m

When the faceBm so warm and tenF#mder

That's thingEm never in the darkBm

Cause deepF#m in my heartBmed


* Now or nevDer still me with forevBmer

Tell me that to nevF#mer have apartBm

Body sideG that's thing the lifeD

That speakEm like a dryF#m

Like togethDer into never nevBmer

Lock to side my guilF#mty

How it's so Bmbad to knowE

Rose like to find him goneA


** In the mornDing when I wakeF#m

How I wondBmer is find to meF#m

That's thingEm never in the darkBm

Cause deepF#m in my hearteBmd

INSTRU : EmBm|F#m Bm|EmBm|A

DA/C#  |DG ( 2 Times )

**** In the nightD to hear his sideF#m

In the mornBming always seeinF#mg

That moonEm silver and the screenBm

And sawG guilty greenA

Why it's youD I'm just the winF#m

When I tryBm I almost kissiF#mng

That's thingEm never in the darkBm

Cause deepF#m in my hearteBmd

( REPEAT * , ** , * , ** )

INSTRU : EmBm|ABm ( 2 Times )

DF#m |BmF#m |EmBm|GA

( REPEAT *** , * , ** )

INSTRU : EmBm|F#m Bm|EmBm|A

DA/C#  |DG ( 2 Times )

( REPEAT **** )

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564