ป้ายโฆษณาคอร์ดเพลงตำแหน่ง D1
Advertisements

คอร์ดเพลง ลูกหล่า

เลื่อนจอ

INTRO : DF#m |Bm|GA|Bm|Bm

ลูกหล่าอยู่ไส Dเป็นแนวได๋ F#mพ่อแม่คิดฮอดBm

แม่ถ่าเจ้ามากอดG ถ่าเจ้าโทรหาA คือเป็นเงียบDไป       D7

เมื่อวันก่อนGโทรหา เจ้าว่าบ่สAบาย

แม่กับพ่อF#mติดต่อบ่ได้ Bmแม่ทุกข์Emใจหลาย       A


พ่อสิไDปหา เข้ากรุงF#mจักคราว

เห็นว่าBmเจ้านั้นเงียบไป

แม่ได้ปิ้Emงไก่ กับแกงBmหน่อไม้

ห่อข้าวAห่อใหญ่ ให้เจ้าDนำ

ตอนเจ้าเป็นGเด็กน้อย แม่ยังAจำได้

ว่าเจ้ามักF#mปิ้งไก่ ที่พ่อBmทำมา

แกงหน่อไม้แEmม่ใส่ผักขะ Aเจ้าว่ามักDหลาย       A


อยู่บนรถไฟ Dใจแม่ห่ามF#mห่อน

พ่อเจ้าBmแห่งคึดนำหลายF#m

โทรหาGกะบ่รับสายA ใจแม่อุกDแท้ได๋

พอถึงGเมืองกรุง ก็ออกAตามหา

ที่อยู่ที่F#mลูกเคยให้ Bm

พ่อหอบEmของฝากมากมายA มาให้ลูกDยา

INSTRU : EmA|DD7

พอเปิดGประตู ใจพ่อAสลาย

หัวใจแF#mม่เกือบวายเฉียบBmพลัน

ดวงใจขEmองพ่อแม่นั้นA เจ้าสิ้นลมหายDใจ

เชือกดึงF#mวิญญาณ เจ้าบ่กี่Aบาท

ความฮักกากF#mๆ ผู้ชายจัญBmไร

มาแย่งดึงDเอาลูกพ่อไป Em

แม่กรีดร้องไห้ F#mร่างกายแBmทบพัง

INSTRU : Cm|EbFm|FCm|EbGm

Cm|EbFm|FCm|EbGm

ลูกเอ๋ยCm แม่มาแล้ว มาพาเจ้าEb กลับคืนนาFm

มาเด้อFหล่า ขวัญเจ้ามาCm

แพงปานตาEbของแม่หนิเอ๋ยGm ฝ้ายผูกแขนCmดึงเจ้าอยู่

สาธุเด้อEb ให้เจ้ากลับมาFm แม่ของเจ้าFฟายน้ำตาCm

ใจสิขาดEbลงแล้วเด้ GmใจสิขาดBbลงแล้วเด้ Cmลูกเอ๋ย

INSTRU : Cm|EbFm

FCm|EbGm|BbCm|Cm

กรรมยังบ่เถิ่งหม่อง ซางสิมาหนีจาก

มาลาน้อยดวงหอม เบิดแล้ว เหี่ยวตาย

ลูกหล่า บ่ว่าเจ้าสิเป็นจั่งได๋

สิทุกข์ สิยาก สู้บ่ไหว พ่ายแพ้กะตามส่าง

พ่ออยากให้เจ้าฮู้ไว้เด้อว่า พ่อกับแม่

ฮักเจ้าหลาย แพงเจ้าหลาย ลูกเอ๋ย

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ลูกหล่า - จุ้ย นพคุณ


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง