Advertisements

คอร์ดเพลง ลูกพ่อภูมิพล

INTRO :  CGAm Am

FGCC|G

น้ำตาไทยCไหลรินGเต็มสองแก้มAm

ทั่วทุกแคว้นFผองไทยGใจสลายC

๑๓ ตุลาF น้ำตาGท่วมแผ่นดินEmคนไทย Am

พ่อจากไปDm เหลือเอาไว้Gแค่ความดีC


ตั้งแต่ปีF      ๒๔Em๘๙  Am

ในหลวงของเราF ทรงงานหนักGเพื่อปวงประชาC

ไม่เคยเหนื่อยF ไม่เคยท้อG หน้าEmที่อันยิ่งใหAmญ่

เพื่อคนไทยDm ในแผ่นดินนี้ G


เกิดชาตินี้C ภูมิใจGที่ชีวิตหนึ่งAm

ได้อยู่ใต้ร่มFพระบารมีGของเจ้าอยู่หัวC

พ่อของฉันF "ชื่อ ภู มิG พล" มิ่งขวัญEmของชนชาวไทยAm

ฉันภูมิใจDm เกิดในGรัชกาลที่ ๙ C


พ่อของฉันF "ชื่อ ภู มิG พล" มิ่งขวัญEmของชนชาวไทยAm

ฉันภูมิใจDm เกิดในGรัชกาลที่ ๙ C

ฉันภูมิใจDmได้เป็นคนไทยG ลูกพ่อภูมิFพล           C

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง