Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง พระราชาผู้ทรงธรรม

INTRO :  A Bm|C#m

D|C#m      Bm A| E

เราAจะครองแผ่นดินโดยธรรมC#m

คือถ้อยคำDที่พระองค์Eทรงให้ไว้A

ช่างแสนDจะโชคดี ที่เกิดC#mเป็นคนไทยF#m

ได้ภาคBmภูมิใจเสมอมาE


∗ ถ้ามีใครถามC#7ทำไมคนไทยถึงรักพระองค์F#mอย่างนี้E

แค่ได้ชมDพระบารมีE ก็ยิ้มAทั้งน้ำตา Bm          C#m

 ถ้าหากDให้อธิบาย เหตุผลAนานา F#m

คงต้องใช้Bmเวลาเท่าB7ชีวิตนี้ E

∗∗ เพราะท่านทำA เพื่อคนไทย ด้วยธรรมะF#mของพระราชา

 หวังให้เราA ชาวประชา อยู่ดีกินEดี

 ท่านต้องเหนื่อยA เพราะงานหนัก ไม่เคยพักF#mจวบจนวันนี้

 ช่างโชคBmดี ที่แผ่นดินนี้E มีราชาผู้ทรงธรรม

INSTRU :  A|E

ทรงAเป็นนิยามแห่งความดี C#mเป็นอัญDมณีEที่เลิศล้ำ A

สดสวยDใสกระจ่าง สว่างC#mด้วยธรรมF#m ด้วยน้ำBmพระทัยที่เมตตา E

 ( ซ้ำ ∗ , ∗∗ )

INSTRU :  ABm|C#m

D C#m |BmE

( 2 Times )

( ซ้ำ ∗∗ )

INSTRU :  A Dm |A Dm|A

เนื้อเพลง พระราชาผู้ทรงธรรม
INTRO  
      
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
คือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้
ช่างแสนจะโชคดี ที่เกิดเป็นคนไทย
ได้ภาคภูมิใจเสมอมา

∗ ถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้
แค่ได้ชมพระบารมี ก็ยิ้มทั้งน้ำตา           
 ถ้าหากให้อธิบาย เหตุผลนานา
คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้
∗∗ เพราะท่านทำ เพื่อคนไทย ด้วยธรรมะของพระราชา
 หวังให้เรา ชาวประชา อยู่ดีกินดี
 ท่านต้องเหนื่อย เพราะงานหนัก ไม่เคยพักจวบจนวันนี้
 ช่างโชคดี ที่แผ่นดินนี้ มีราชาผู้ทรงธรรม
INSTRU  
ทรงเป็นนิยามแห่งความดี เป็นอัญมณีที่เลิศล้ำ
สดสวยใสกระจ่าง สว่างด้วยธรรม ด้วยน้ำพระทัยที่เมตตา
 ( ซ้ำ ∗ , ∗∗ )
INSTRU  


( ซ้ำ ∗∗ )
INSTRU  

Comments คอร์ด พระราชาผู้ทรงธรรม - เบิร์ด ธงไชยคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!