Advertisements

คอร์ดเพลง พระราชาผู้ทรงธรรม

INTRO :  A Bm|C#m

D|C#m      Bm A| E

เราAจะครองแผ่นดินโดยธรรมC#m

คือถ้อยคำDที่พระองค์Eทรงให้ไว้A

ช่างแสนDจะโชคดี ที่เกิดC#mเป็นคนไทยF#m

ได้ภาคBmภูมิใจเสมอมาE


∗ ถ้ามีใครถามC#7ทำไมคนไทยถึงรักพระองค์F#mอย่างนี้E

แค่ได้ชมDพระบารมีE ก็ยิ้มAทั้งน้ำตา Bm          C#m

 ถ้าหากDให้อธิบาย เหตุผลAนานา F#m

คงต้องใช้Bmเวลาเท่าB7ชีวิตนี้ E

∗∗ เพราะท่านทำA เพื่อคนไทย ด้วยธรรมะF#mของพระราชา

 หวังให้เราA ชาวประชา อยู่ดีกินEดี

 ท่านต้องเหนื่อยA เพราะงานหนัก ไม่เคยพักF#mจวบจนวันนี้

 ช่างโชคBmดี ที่แผ่นดินนี้E มีราชาผู้ทรงธรรม

INSTRU :  A|E

ทรงAเป็นนิยามแห่งความดี C#mเป็นอัญDมณีEที่เลิศล้ำ A

สดสวยDใสกระจ่าง สว่างC#mด้วยธรรมF#m ด้วยน้ำBmพระทัยที่เมตตา E

 ( ซ้ำ ∗ , ∗∗ )

INSTRU :  ABm|C#m

D C#m |BmE

( 2 Times )

( ซ้ำ ∗∗ )

INSTRU :  A Dm |A Dm|A

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง