Advertisements

คอร์ดเพลง อย่าให้ฉันคิด

เลื่อนจอ

Tune to Eb ( ปรับ key Eb )

INTRO : E Emaj7      ( 3 Times ) E

ได้ฟังAmaj7เรื่องราวของเธอ กับความรักที่กำลังจะจบลงE

คงมีAmaj7แค่ความเป็นห่วง จากคนที่เป็นเพียงเพื่อนจะเหมาะEสม


* แต่เหมือนว่าในบางครั้งF#m ที่เธอจ้องมองG#mฉัน

คล้ายว่าเธอจะต้องF#mการเป็นมากกว่า..นั้นG#m

และฉันก็เป็นแค่เพื่อนAmaj7คนหนึ่ง ซึ่งภายG#mในใจ

นั้นF#mสับสนและยังมีคำถามB


** อยากจะรู้เพีEยง      G#m

ถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะรักC#mกันไหม

หรือBmแค่ตัวฉันคนเดียวที่คิดAmaj7ฝันไป

จนไกลG#mแสนไกล ว่าเธอF#mนั้นให้ความหวังB

*** อยากจะรู้แEค่เพียง         G#7

ถ้าจบกับเขาแล้วเราจะรักC#mกันไหม

อย่าBmปล่อยให้ฉันเฝ้ารอและคิดAmaj7ฝันไกล

คนเดียวG#mเรื่อยไป ถ้าเธอF#mนั้นไม่ต้องการB

อย่าให้ฉันคิดไปเอง

INSTRU :      Amaj7      | Amaj7      | E|E

อาจเป็นฉันAmaj7ที่คิดเกินไป อ่อนไหวเพราะเพียงแค่คำว่าใกล้Eชิด

ที่ปรึกษาAmaj7แค่เพื่อนสนิท เธออาจไม่คิดมากเกินจนเลยไปอย่างEฉัน

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU :      Amaj7      | Amaj7      | E|E ( 2 Times )

อยากจะร้Eเพียง  Bmถ้าไม่มีเข้าแล้วเราจะ...รักAmaj7กันไหม

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง อย่าให้ฉันคิด - Room39


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง