Advertisements

คอร์ดเพลง เข้ากันไม่ได้ (Synkornize cover)

INTRO :  Dmaj7      |C#m7      Cm7 |Bm7 E|Amaj7

ลืมAmaj7ตาเพื่อจะพบว่าไม่มีDmaj7เธอ

อยู่บนโลกใบที่.. C#m7เคยเจอBm7 กับคEวามรักที่มันสวยAงาม

อยากทำใAmaj7จอยากจะรับความเป็นDmaj7ไป

อยากจะไม่มัวC#m7มาอาลัยBm7 แต่ก็Eไม่วายคิดถึงเธอA


* อยากพบDmaj7อีกครั้งหนึ่ง อยากซึ้งC#m7อีกสักนาที

อยากทำBm7ดีๆ กับเธอE7อีกสักครั้งAmaj7                A7

ที่แล้วDmaj7ไม่เสียใจ กอดไว้C#m7ทั้ง น้ำตาF#7

ก่อนจะยอมBm7รับว่าเราเข้าEกันไม่ได้Amaj7


เธอAmaj7เดินอยู่บนทางแห่งความDmaj7จริง

แต่ว่าฉันเดินจากทุกBmสิ่ง สู่คEวามฝันที่มันแสนไกลA

โอAmaj7บกอดเธอคนที่ ที่เคยอยู่เคียงDmaj7กาย

บอกคำร่ำลาผ่านทางใจBm7  เธอคือEรักเดียวที่ฉันมีA

( ซ้ำ      * )

INTSTRU :  Amaj7      |Dmaj7      |Bm E|Amaj7

( ซ้ำ * )

อยากพบDmaj7อีกครั้งหนึ่ง อยากซึ้งC#m7อีกสักนาที

อยากทำBm7ดีๆ กับเธอE7อีกสักครั้งAmaj7                A7

ที่แล้วDmaj7ไม่เสียใจ กอดไว้C#m7ทั้ง น้ำตาF#7

ก่อนจะยอมBm7รับว่าเราไปEด้วยกันไม่ได้Amaj7

INSTRU :  Dmaj7      |C#m7      Cm7 |Bm7 E|Amaj7

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง เข้ากันไม่ได้ (Synkornize cover) - Room39


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง