คอร์ดเพลง Let It Be จากศิลปิน The Beatles เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Let It Be


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : CG|AmF|CG|FC

When I findC myself in timesG of trouble

MotAmher Mary comesF to me

SpeakingC words of wisdoGm, let it be F         C


And in Cmy hour of darknGess

She is standiAmng right in frontF of me

SpeakingC words of wisdGom, let it be F         C


* Let it beAm, let it bAm/Ge, let it beF, let it beC

Whisper words of wisdoGm, let it be F         C


And when Cthe broken-hearteGd people

LivingAm in the worldF agree

ThereC will be an answerG, let it be F         C


For thoughC they may be parteGd

There is still Ama chance that theyF will see

ThereC will be an answeGr, let it be F         C


** Let it beAm, let it bAm/Ge, let it beF, let it beC

There will be an answGer, let it be F         C

( Repeat * )

INSTRU : FC|GFC/E ( 2 Times )

CG|AmF|CG|FC ( 2 Times )

( Repeat * )

And whenC the night is cloudGy

There is still Ama light that shinesF on me

ShineC until tomorroGw, let it be F         C


I wake Cup to the sound Gof music

MotherAm Mary comes Fto me

SpeakingC words of wisdoGm, let it be F         C

( Repeat ** , * )

INSTRU : FC|GFC/E

YouTube video
dochord The Beatles

The Beatles

dochord The Beatles

The Beatles

dochord The Beatles

The Beatles

dochord The Beatles

The Beatles

dochord The Beatles

The Beatles

dochord The Beatles

The Beatles

dochord The Beatles

The Beatles

dochord The Beatles

The Beatles

dochord The Beatles

The Beatles

dochord The Beatles

The Beatles

dochord The Beatles

The Beatles

dochord The Beatles

The Beatles

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566