คอร์ดเพลง Let It Be
The Beatles

คอร์ดเพลง Let It Be - The Beatles


Original Key

Let It Be

Original Key

INTRO : CG|AmF|CG|FC

When I findC myself in timesG of trouble

MotAmher Mary comesF to me

SpeakingC words of wisdoGm, let it be F         C


And in Cmy hour of darknGess

She is standiAmng right in frontF of me

SpeakingC words of wisdGom, let it be F         C


* Let it beAm, let it bAm/Ge, let it beF, let it beC

Whisper words of wisdoGm, let it be F         C


And when Cthe broken-hearteGd people

LivingAm in the worldF agree

ThereC will be an answerG, let it be F         C


For thoughC they may be parteGd

There is still Ama chance that theyF will see

ThereC will be an answeGr, let it be F         C


** Let it beAm, let it bAm/Ge, let it beF, let it beC

There will be an answGer, let it be F         C

( Repeat * )

INSTRU : FC|GFC/E ( 2 Times )

CG|AmF|CG|FC ( 2 Times )

( Repeat * )

And whenC the night is cloudGy

There is still Ama light that shinesF on me

ShineC until tomorroGw, let it be F         C


I wake Cup to the sound Gof music

MotherAm Mary comes Fto me

SpeakingC words of wisdoGm, let it be F         C

( Repeat ** , * )

INSTRU : FC|GFC/E
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564