คอร์ดเพลง I’m Only Sleeping
The Beatles

คอร์ดเพลง I’m Only Sleeping - The Beatles


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key


คอร์ดเพลง I’m Only Sleeping จากศิลปิน The Beatles เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

I’m Only Sleeping

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

* WhenEm I wake up early in the mornAming

LiftG my head,C I'mG still yawB7ning

WhenEm I'm in the middle of a dreamAm

StayG in bed,C floatG upstreamC

(Float up streamAm)

Please,G don't wake me, no,Am don't shake me

LeaveBm me where I am, I'mAm only sleeCmaj7ping


EverEmybody seems to think I'm lazyAm

I dGon't mind,C I thinkG they're craB7zy

RunEmning everywhere at such a speedAm

TillG they findC there'sG no needC

(There's no needAm)


** Please,G don't spoil my day,Am

I'm miles awayBm

And after all AmI'm only sleCmaj7eping       Em


*** KeepDming an eye on the worldE7 going

By my windAmow takiFng my time

LyiEng there and staring at the ceiliAmng

WaitGing forC a sleeGpy feelingB7

INSTRU : Em|Am

GC|GC|CAm|D

( REPEAT ** , *** , * )

INSTRU : Emรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงI’m Only Sleeping

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564