คอร์ดเพลง All You Need Is Love
The Beatles

คอร์ดเพลง All You Need Is Love - The Beatles


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key


คอร์ดเพลง All You Need Is Love จากศิลปิน The Beatles เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

All You Need Is Love

Original Key

Love,G love,D love,Em Love,G love,D love,Em

Love,Am love,Am7       loveD7       D       D/C           G       D


ThereG's nothing you can do Dthat can't be doneEm

NotGhing you can singD that can't be sungEm

NothingAm you can sayAm7 but you can learnD7

how to play the game It's easyD       D/C           G       D


NothingG you can makeD that can't be madeEm

NoG one you can saveD that can'tEm be saved

NothingAm you can do Am7but you can

learnD7 how to be you in time

It's easyD       D/C           G       D


* AllG you needA is love,D

AllG you needA is love D

AllG you needB is love,Em love,D

LoveC is all Dyou need (G)


Love,G love,D love,Em Love,G love,D love,Em

Love,Am love,Am7       loveD7          D       D/C           G       D

( REPEAT * )

NothGing you canD know that isn't known,Em

NothGing you can seeD that isn't shownEm

NowAmhere you can be Am7that

isn't where you're meantD7 to be

It's easyD       D/C           G       D

( REPEAT * , * )

** LoveG is all you need (Love is all you need)

Love is all you need (Love is all you need)

( REPEAT ** , ** , ** , ** )รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงAll You Need Is Love

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564