คอร์ดเพลง Yellow Submarine
The Beatles

คอร์ดเพลง Yellow Submarine - The Beatles


Original Key

  สำหรับท่านที่ปรับคีย์ไม่ได้


คอร์ดเพลง Yellow Submarine จากศิลปิน The Beatles เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด

ลดคีย์ คีย์ต้นฉบับ เพิ่มคีย์

Yellow Submarine

Original Key

TUNE Eb (transpose key F#)

In Gthe townD where I wCas bornG

LivedEm a manAm who sailedG to seaD

AndG he toldD us of Chis life G

InEm the landAm of subGmarinesD

SoG we sailedD up to Cthe sun G

TillEm we foundAm the seaG of greenD

AndG we livedD beneathC the wavesG

InEm our yellowAm submGarine D


* WeG all live in a yellDow submarine

Yellow submarine, yellGow submarine

We all live in a yellDow submarine

Yellow submarine, yellGow submarine


And our frienDds are all Aon boardG

ManEmy moreAm of them liveG next doorD

And the bandD begins to playG

INSTRU : Em|Am|G|D

( REPEAT * )

INSTRU : GD|CG|EmAm|GD

( 2 Times )

AsG we liveD a lifeC of easeG (A life of ease)

EveryEm one ofAm us (Every one of us)

has allG we needD (Has all we need)

SkyG of blueD (Sky of blue)

and seaC of greenG (Sea of green)

InEm our yellowAm (In our yellow)

subGmarineD (Submarine, ha, ha)

( REPEAT * ) Till Endสำหรับตารางคอร์ดเพลงดาว ประกอบด้วยคอร์ด โดยตัวเลขที่อยู่ในตารางประกอบด้วย

  • 1 = นิ้วชี้
  • 2 = นิ้วนาง
  • 3 = นิ้วกลาง
  • 4 = นิ้วก้อย

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงYellow Submarine

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ขอบคุณการมีอยู่ของดนตรีและศิลปินทุกท่าน 🎸