คอร์ดเพลง คาดสิเจ็บ ชัย ธนาพันธ์ , นันท์ ธนากร

คอร์ดเพลง
คาดสิเจ็บ ชัย ธนาพันธ์ , นันท์ ธนากร

คอร์ดเพลง คาดสิเจ็บ จากศิลปิน ชัย ธนาพันธ์ เป็นเพลงแนวอีสาน โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง คาดสิเจ็บ


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

*** คั่นคึดว่าF#mอ้ายบ่แมนเจ้ากะไป E

บ่ต้องคิดEหยังหลายอ้ายบ่ตายF#mดอก

เมื่อเจ้าF#mเจอคนที่คิดว่าเขาดีพE

สิบ่อ้อนEวอนขอให้หลูโF#mตน

INSTRU : F#m |D|F#m |D

* คนF#mหมดใจเห็ดจั่งใด๋ก็Eไปอยู่ดี

บ๋าฟ้าDบ๋าธรณี กะมีค่าF#mสำเก่า

มันF#mอยู่อยาก ย้อนว่าเจ้าEฮักเขา

บ่ต้องโอ้ต้Dองอ่าวคั่นสิไป C#


** คั่นฮักเขาF#mเจ้ากะไปสา อย่าEคึดหลาย

อกฮักบ่ถึDงตายดอกอ้ายว่าC#

คั่นบ่สมF#mศักดิศรี กะให้หนีEจากกัน

ที่ผ่านมาDคึดว่าฝันทอนั้นหละC#

คั่นเจ้าไปไF#mด้สวย ถึงใจต้องEป่วยปี

สิยอมเจ็บDโดยดี บ่โอ้อ่าวC#

สิบ่ท่วงF#mวาสนา เมื่อผลาEบ่หลาย

ถึงสิเจ็บDรอดตาย อ้ายสิคิดC#ว่า.. (E)คาดสิเจ็บ

INSTRU : F#m

( ซ้ำ * )

INSTRU : F#m |D|E|AC#

F#m |D|E|E

( ซ้ำ ** , ** )

INSTRU : F#m

( ซ้ำ *** )

YouTube video
ชัย ธนาพันธ์ นันท์ ธนากร

ชัย ธนาพันธ์

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566