Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง ระยะปลอดภัย (Version หน้าฝน)

INTRO : Dmaj7      |Dmaj7      |Amaj7      |Amaj7

Dmaj7      |Dmaj7      |Amaj7      |F#7

ฝนDmaj7ตก คนมองว่าทำให้รถAmaj7ติด

เขาอาจจะคิดBm7ผิด ที่ขับรถไปตอนหน้าAmaj7ฝน

แต่ถ้าฝนDmaj7ตก ในวันที่เธออยู่ด้วยAmaj7กัน

เธอรู้ไหมมันชุ่มBm7ฉ่ำ

อยากเปิดเพลงดังAmaj7ๆท่ามกลางสายฝน


และในวันนี้มัBm7นช่างเป็นใจ E

ช่วยตกแบบนี้นBm7านๆได้ไหมE


* มีบรรยากาศDmaj7ฝนตกรถติดช่วยฉัน

ยังมีมือเปล่าC#mว่างอยู่ให้จับเท่านั้น

ลองดูที่แก้มBmฉัน เธอนั้นEว่ามีอะไร Amaj7            A7

เอามือไปแตะDmaj7หน้าผากว่าตัวร้อนไหม

เอาเธอมากอดC#mข้างกายไม่แบ่งใครๆ

มีเราเพียงเท่าBmนั้น มีเธอและมีฉัC#m

อยู่ในวันสำDmคัญของเรา

INSTRU : Dmaj7      |Dmaj7      |Amaj7      |Amaj7

มีดDmaj7นตรงดนตรีให้เธอฟังเพลงดีๆ อยู่ในรถ

แอร์Amaj7ก็ยังคงเย็นสบายรับรองว่าเธอเหงื่อไม่หยด

ลองBm7เธอลองมองดูสิปั๊มน้ำมันไม่ไกลอยู่ตรงโน้น

รถAmaj7ต้องเติมน้ำมันแต่ใจของฉันนั้นไม่มีวันหมด


ให้เDmaj7ธอหมดเลยทั้งAmaj7หัวใจ

ฟ้าBm7ฝนมันช่างเป็นAmaj7ใจ          F#7

INSTRU : Dmaj7      |Dmaj7      |C#m |C#m

Bm|E|Amaj7      |F#7

( ซ้ำ * )

** มีดDmaj7นตรงดนตรีให้เธอฟังเพลงดีๆ อยู่ในรถ

แอร์Amaj7ก็ยังคงเย็นสบายรับรองว่าเธอเหงื่อไม่หยด

ลองBm7เธอลองมองดูสิปั๊มน้ำมันไม่ไกลอยู่ตรงโน้น

รถAmaj7ต้องเติมน้ำมันแต่ใจของฉันนั้นไม่มีวันหมด

( ซ้ำ ** )

เนื้อเพลง ระยะปลอดภัย (Version หน้าฝน)
INTRO                   
                  
ฝนตก คนมองว่าทำให้รถติด
เขาอาจจะคิดผิด ที่ขับรถไปตอนหน้าฝน
แต่ถ้าฝนตก ในวันที่เธออยู่ด้วยกัน
เธอรู้ไหมมันชุ่มฉ่ำ
อยากเปิดเพลงดังๆท่ามกลางสายฝน

และในวันนี้มันช่างเป็นใจ
ช่วยตกแบบนี้นานๆได้ไหม

* มีบรรยากาศฝนตกรถติดช่วยฉัน
ยังมีมือเปล่าว่างอยู่ให้จับเท่านั้น
ลองดูที่แก้มฉัน เธอนั้นว่ามีอะไร            
เอามือไปแตะหน้าผากว่าตัวร้อนไหม
เอาเธอมากอดข้างกายไม่แบ่งใครๆ
มีเราเพียงเท่านั้น มีเธอและมีฉัน
อยู่ในวันสำคัญของเรา
INSTRU                   
มีดนตรงดนตรีให้เธอฟังเพลงดีๆ อยู่ในรถ
แอร์ก็ยังคงเย็นสบายรับรองว่าเธอเหงื่อไม่หยด
ลองเธอลองมองดูสิปั๊มน้ำมันไม่ไกลอยู่ตรงโน้น
รถต้องเติมน้ำมันแต่ใจของฉันนั้นไม่มีวันหมด

ให้เธอหมดเลยทั้งหัวใจ
ฟ้าฝนมันช่างเป็นใจ          
INSTRU             
      
( ซ้ำ * )
** มีดนตรงดนตรีให้เธอฟังเพลงดีๆ อยู่ในรถ
แอร์ก็ยังคงเย็นสบายรับรองว่าเธอเหงื่อไม่หยด
ลองเธอลองมองดูสิปั๊มน้ำมันไม่ไกลอยู่ตรงโน้น
รถต้องเติมน้ำมันแต่ใจของฉันนั้นไม่มีวันหมด
( ซ้ำ ** )

Comments คอร์ดเพลง ระยะปลอดภัย (Version หน้าฝน) - สิงโต นำโชคคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!