คอร์ดเพลง I Can See You จากศิลปิน Taylor Swift เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง I Can See You


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Tune down 1/2 to Eb
Scroll :

INTRO :

Em|Em|C|D ( 2 Times )

Uh-uh, uh, uh

YouEm brush past me in the hallway

And you donC't think

I, I, ID can see ya, do you?

I’veEm been watching you for ages and I

SpenCd my time tryiDn' not to feel it


But whaCt would you do

if DI went to touch ya now?

WhaEmt would you do

ifG they never found us out?

WhaCt would you do

ifD we never made a  soAund?


'CauseC I can see you

waiDtin’ down the hall from me

AndG I could see you

upEm against the wall with me

And whaCt would you do?

BaDby, if you only knewA

ThCat I can seeD you

INSTRU :

Em|Em|C|D ( 4 Times )

Uh-uh, uh, uh

AndEm we kept everything professional

But somCething's changed,

its someDthing I, I like

TheEmy keep watchful eyes on us so

It's besCt that we move fast and keep quiet


YouEm won't believe half the things

I sCee inside my headD

WaiEmt 'til you see half the things that

havCen't happenedD yet


But whaCt would you do

ifD I went to touch ya now?

WhaEmt would you do

ifG they never found us out?

WhaCt would you do

ifD we never made a  soAund?


'CauseC I can see you

waiDtin’ down the hall from me

And I Gcould see you

upEm against the wall with me

And whaCt would you do?

BaDby, if you only kneGw       Em


YeaCh, I could see you

throDw your jacket on the floor

I Gcan see you,

makEme me want you even more

WhaCt would you do?

BaDby, if you only knewA

ThaCt I can seeD you

INSTRU :

Em|EmC|D ( 2 Times )

Oh-oh, oh, oh

I Amcan see you in your

suiCt and your neck-tie

PasGsed me a note saying,

"MeeDt me tonight"

TheAmn we kissed and you knoCw

I won’t ever tellG, yeah       D


And I Amcould see you

beiCng my addiction

YouG can see me as a secDret mission

HidAme away and I Cwill

start behavDing myself

INSTRU :

Em|Em|C|D ( 2 Times )

OH, I Could seeC you

waDitin’ down the hall from me

And I cGould see you

upEm against the wall with me

And whaCt would you do?

BaDby, if you onlyG knew       Em


That I Ccould see you

throDw your jacket on the floor

I Gcan see you,

makEme me want you even more

WhaCt would you do?

MayDbe if you only knewA


ThaCt I can see you,

OhD, I can see you.       Em

Oh, I see you, I see you, baCby

I see youD,       Em

I see you, I see you, baCby

Oh, babDy

YouTube video
Taylor Swift Post Malone

Taylor Swift

Taylor Swift

Taylor Swift

Taylor Swift

Taylor Swift

Taylor Swift folklore

Taylor Swift

Taylor Swift

Taylor Swift

Taylor Swift

Taylor Swift

Taylor Swift

Taylor Swift

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567