คอร์ดเพลง Safe and Sound
Taylor Swift

คอร์ดเพลง Safe and Sound - Taylor Swift


แล้วเธอกับฉัน เราจะปลอดภัยไปด้วยกัน..

Original Key

Safe and Sound

Original Key

INTRO : AmEm|CG ( 2 Times )

I rAmemember tears

streaming downEm your face

When I saidC, "I'll never let you go"G

When all Amthose shadows

almoEmst killed your lightC         G


I rAmemember youEm said,

"Don't leaveC me here aloneG"

But all Dthat's dead

and gone and passed tonighCt


* JustC close your eyesG

The sunD is going downC

You'll be alrightG

No oneD can hurt you nowC

Come morning lightG

YouD/F# and I'll be safeEm andD sounA/C#d


INSTRU : AmEm|CG ( 2 Times )

DonAm't you dare look outEm

your window, darlCing, Everything's on fireG

The warAm outside our doorEm

keeps raging onC          G

HoldAm on to Emthis lullCaby G

EvenD when music's gonCe.. gone..

( REPEAT * )

INSTRU : C|D|Em|D ( 2 Times )

Oooh, Oooh, Oooh, Oooh

Oooh, Oooh, Oooh, Oooh

La La (La La), La La (La La)

JustC close your eyesG          D

YouC'll be alrightG          D

ComCe morning lightG,

YoD/F#u and I'll be safeEm andD soundA/C#...

INSTRU : C|GD ( 6 Times )

Oooh, oooh, oooh, oooh oh oh.
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564