คอร์ดเพลง You Need To Calm Down
Taylor Swift

คอร์ดเพลง You Need To Calm Down - Taylor Swift


Original Key

  สำหรับท่านที่ปรับคีย์ไม่ได้


คอร์ดเพลง You Need To Calm Down จากศิลปิน Taylor Swift เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด

ลดคีย์ คีย์ต้นฉบับ เพิ่มคีย์

You Need To Calm Down

Original Key

INTRO : D|D|G|G

YouD are somebody that I don't know

But you're takin' shots at me like it's Patrón

And I'm just like, damnG, it's 7 AM

Say it Din the street, that's a knock-out

But you say it in a Tweet, that's a cop-out

And I'm just like, "HeyG, are you okay?"


And I aDin't tryna mess

with your self-expression

But I've learned a lesson

that stressin' and obsessin

bout somebody else is no funG

And snakeAs and stones

never broke my bones


* So oh-Doh, oh-oh oh-oh, oh-oh, oh-oh

You need to calm downG you're being too loud

And I'm just like oh-Doh

oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh)

You need to just stopG like can you just not

Step on my gown? You need to calm down

INSTRU : D|D|G|G

YouD are somebody that we don't know

But you're comin' at my friends like a missile

Why are you madG, when you could be GLAAD?

(You could be GLAAD)


SunDshine on the street at the parade

But you would rather be in the dark ages

Makin' that signG must've taken all night


YouD just need to take several seats

and then try to restore the peace

And control your urges to scream

about all the people you hateG

'Cause shadeA never made anybody less gay

( REPEAT * )

INSTRU : D|D

AndD we see you over there on the internet

Comparing all the girls who are killing it

ButG we figured you out

We all know now we all got crowns

You need to calm down


Oh-Doh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

You need to calm downG (You need to calm down)

You're being too loud (You're being too loud)

And I'm just like oh-Doh, oh-oh

oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh)

You need to just stopG (Can you stop?)

Like can you just not step on our gowns?

You need to calm down

INSTRU : D|D|G|G|DD

You need to just stopG

Like can you just not step

On our gowns? You need to calm downDสำหรับตารางคอร์ดเพลงดาว ประกอบด้วยคอร์ด โดยตัวเลขที่อยู่ในตารางประกอบด้วย

  • 1 = นิ้วชี้
  • 2 = นิ้วนาง
  • 3 = นิ้วกลาง
  • 4 = นิ้วก้อย

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงYou Need To Calm Down

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ขอบคุณการมีอยู่ของดนตรีและศิลปินทุกท่าน 🎸