คอร์ดเพลง ME!
Taylor Swift

คอร์ดเพลง ME! - Taylor Swift


ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

Original Key

ME!

Original Key

I promCise that you'll never find another like me


I kCnow that I'm a handful, baby, uhAm

I know I never think before I jumpF

And you're the kind of guy the ladies wantG

(And there's a lot of cool chicks out there)


I kCnow that I went psycho on the phoneAm

I never leave well enough aloneF

And trouble's gonna follow where I goG

(And there's a lot of cool chicks out there)


But oneC of these things is not like the others

Like a rainbow with all of the colors

Baby doll, when it comes to a lover

I promise that you'll never find another like


Me-e-e, Cooh-ooh-oohAm-ooh

I'm Fthe only one of me

BabGy, that's the fun of me

Eeh-eeh-eehC, ooh-ooh-ooh-oohAm

YouF're the only one of you

BabGy, that's the fun of you

And I promCise that nobody's

gonna love you like me-e-e


I kCnow I tend to make it about meAm

I know you never get just what you seeF

But I will never bore you, baby G

(And there's a lot of lame guys out there)


AndC when we had that fight out in the rainAm

You ran after me and called my nameF

I never wanna see you walk awayG

(And there's a lot of lame guys out there)


'Cause oneC of these things is not like the others

Livin' in winter, I am your summer

Baby doll, when it comes to a lover

I promise that you'll never find another like


Me-e-e, Cooh-ooh-ooh-oohAm

I'm Fthe only one of me

Let Gme keep you company

Eeh-eeh-eehC, ooh-ooh-ooh-oohAm

You'rFe the only one of you

BabGy, that's the fun of you

And I promCise that nobody's

gonna love you like me-e-e


HeyC, kids! Spelling is fun!

Girl, there ain't no I in "team"

But you know there is a "me"

Strike the band up, 1, 2, 3

I promise that you'll never find another like me

Girl, there ain't no I in "team"

But you know there is a "me"

And you can't spell "awesome" without "me"

I promise that you'll never find another like


Me-e-e (CYeah), ooh-ooh-ooh-ooh Am

(And I want ya, baby)

I'm Fthe only one of me (I'm the only one of me)

BabyG, that's the fun of me

(Baby, that's the fun of me)


Eeh-eeh-eehC, ooh-ooh-ooh-ooh Am (Oh)

You'Fre the only one of you (Oh)

BabGy, that's the fun of you

And I promCise that nobody's

gonna love you like me-e-e


GirlC, there ain't no I in "team"

ButAm you know there is a "me"

I'm Fthe only one of me (Oh-oh)

BabGy, that's the fun of me

StrikeC the band up, 1, 2, 3

You can'Amt spell "awesome" without "me"

You'Fre the only one of you

BabGy, that's the fun of you

And I promCise that nobody's

gonna love you like me-e-e
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564