คอร์ดเพลง happier จากศิลปิน Olivia Rodrigo เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง happier


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Tune down 1/2 to Eb
Scroll :

WeG broke up a month ago

Your friendEms are mine, you know, I know

You've moved onAm, found someone new

One more girDl

who brings out the better in you


And I tGhought my heart was detached

From all Emthe sunlight of our past

But sheAm's so sweet, she's so pretty

DoeDs she mean you forgot about me?


Oh, I hopeG you're happy

but notEm like how you were with me

I'm selfAmish, I know, I can't let you go

So findD someone great

but don't find no one better

I hope you're happy, but don't be happier


And do Gyou tell her

she's the most beautiful

girl you've ever seenEm?

An eternal love bullshit

you know you'll never meanAm

Remember when I believed

you meant it when

you saidD it first to me?

And nowG I'm pickin' her apart

Like cuttEmin' her down

make you miss my wretched heart

But she's beauAmtiful, she looks kind

she probDably gives you butterflies


I hopeG you're happy

but notEm like how you were with me

I'm selfAmish, I know, I can't let you go

So findD someone great

but don't find no one better


I hopeG you're happy

I wishEm you all the best, really

Say youAm love her, baby

just not like you loved me

And thinkD of me fondly

when your hands are on her

I hope you're happy, but don't be happier


OohG, ooh-ooh-ooh-oohEm

ooh-ooh-ooh-oohAm

Ooh-ooh-ooh-oohD, ooh-ooh-ooh


I hopeG you're happy

just notEm like how you were with me

I'm selfAmish, I know, can't let you go

So findD someone great

don't find no one better

I hope you're happy, but don't be happier

YouTube video
Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo Sour

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo Sour

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567