คอร์ดเพลง traitor จากศิลปิน Olivia Rodrigo เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง traitor


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 3
Scroll :

INTRO : C|G|Am|F

C|Em|Am|F

BrowCn guilty eyes and littlEme white lies

Yeah, I playeAmd dumb but I always knewF

That youC talk to her maybe didEm even worse

I kept quietAm so I could keep youF


And ain't it funCny

How you Emran to her

The secAmond that we called it quitsF?

And ain't it funnCy

How you saidEm you were friends?

Now it sureAm as hell don't look likeF it


You betrayCed me

And I kEmnow that you'll never feel sorAmry

For theF way I hurt, yeah

YouC talk to her

When weEm were together

Loved youAm at your worst

But thatF didn't matter

It tookC you two weeks

To goEm off and date her

Guess youAm didn't cheat

But youF're still a traitor

INSTRU : C ( 2 Times )

Now you bringC her around

Just to Emshut me down

Show her offAm like she's a new trophyF

And I'll know if Cyou were true

There's no damEmn way that you

Could fall in loveAm

with somebody that quickFly


Ain't it funnCy

All the Emtwisted games

All the questAmions you used to avoidF?

Ain't it funCny?

Remember I bEmrought her up

And you toldAm me I was paranoidF

You betrayeCd me

And I kEmnow that you'll never feel sorrAmy

For theF way I hurt, yeah

YouC talk to her

When weEm were together

Loved youAm at your worst

But thatF didn't matter

It tookC you two weeks

To goEm off and date her

Guess youAm didn't cheat

But you'Fre still a traitor

INSTRU : C|Em

GodAm, I wish that you

had thought this through

BeforeF I went and fell in love with you

INSTRU : C|Em

When she's sleepAming

in the bed we'd made

Don't you dareF

forget about the way


You betrayeCd me

'Cause I kEmnow

that you'll never feel sorrAmy

For theF way I hurt, yeah

YouC talk to her

When weEm were together

You gaveAm me your word

But thatF didn't matter

It tookC you two weeks

To goEm off and date her

Guess youAm didn't cheat

But youF're still

You're still a traitCor       Em          Am

Yeah, you'rFe still a traitor

INSTRU : C|Em

GodAm, I wish that you

had thought this through

BeforeFm I went and fell in love with you

YouTube video
Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo Sour

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo Sour

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567