คอร์ดเพลง deja vu จากศิลปิน Olivia Rodrigo เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง deja vu


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
1 2 3 4 5

INTRO : D|D|A|A

CarD rides to Malibu

Strawberry iceA cream

One spoon for two

And trading jackDets

Laughing 'bout

how small it looks on youA


WatchDing reruns of Glee

Being annoyiAng

Singing in harmony

I bet she's bragDging

To all her friends saying

you're so uniqueA


* So when you gonna tellD her

That we did that too

She thinks it's specAial

But it's all reused

That was our placeBm, I found it first

I made the jokes you tell to her

when she's with youA

Do you get deja vu

when she's with youD

Do you get deja vu       A

Do you get deja vu

INSTRU : D|D|A|A

Do you callD her?

Almost say my name

'Cause let's be honAest

We kinda do sound the same

Another actrDess

I hate to think that

I was just your typeA

I bet that sheD knows Billy Joel

'Cause you played her Uptown Girl

You're singAing it together

Now I bet you even tell her

How you loveD her

In between the chorus and the versAe


* So when you gonna tellD her

That we did that too

She thinks it's specAial

But it's all reused

That was the showBm we talked about

Played you the song she's singing now

when she's with youA

Do you get deja vu

when she's with youD

Do you get deja vu       A

Do you get deja vu


StrawDberry ice cream in Malibu

Don't act like we didn't do that shit too

YouA're trading jackets like we used to do

(Yeah, everything is all reused)

PlayD her piano but she doesn't know

That I was the one who taught you Billy Joel

A dAifferent girl now but there's nothing new

(I know you get deja vu)

INSTRU : D|D|A|A ( 2 Times )

I know you get deja vu

YouTube video
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo Sour
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo Sour
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 16 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566