คอร์ดเพลง drivers license
Olivia Rodrigo

คอร์ดเพลง drivers license - Olivia Rodrigo


CAPO 1

🎸คอร์ดง่ายๆ

drivers license

CAPO 1

I gAot my driver's license last week

Just like we always talked aboutF#m

'Cause you were so excited for me

To finally drive up to your houseD

But today I drove through the suburbs

Crying 'cause you weren't aroundA


AndA you're probably with that blonde girl

Who always made me doubt

SheF#m's so much older than me

She's everything I'm insecure about

Yeah, todayD I drove through the suburbs

'Cause how could I ever love someoneA else?


And I kDnow we weren't perfect

but I've never felt this way for noA one

And I jDust can't imagine

how you could be so okay

now that I'm Agone

Guess youF#m didn't meanE

what you wrotAe in that sonC#mg aboutD me

'Cause youBm said forever

now I dErive alone past youAr street


AndA all my friends are tired

Of hearing how much I miss you

ButF#m, I kinda feel sorry for them

'Cause they'll never know

you the way that I do, yeah

TodayD I drove through the suburbs

And pictured I was driving home toA you


   

And I kDnow we weren't perfect

But I've never felt this way for noA one, oh

And I jDust can't imagine how

you could be so okay now that I'm Agone

I guess youF#m didn't meanE

what you wroteA in that sonC#mg aboutD me

'Cause youBm said forever

now I dErive alone past your streeAt


RedF#m lights, stop signs

I sDtill see your face

in the whitAe cars, front yards

CanE't drive past the places

we usedF#m to go to

'Cause I sDtill fuckin' love you, babeA

(Ooh, ooh, ooh, oohE)


SideF#mwalks we crossed

I sDtill hear your voice

in the trafAfic, we're laughing

OveEr all the noise

God, I'm so F#mblue, know we're through

But I sDtill fuckin' love you, babeA

(Ooh, ooh, ooh, oohE)


I kDnow we weren't perfect

but I've never felt this way for no Aone

And I jDust can't imagine

how you could be so okay

now that I'm Agone

'Cause youF#m didn't meanE

what you wrotC#me in that songE aboutD me

'Cause youBm said forever

now I dErive alone past youAr street

Yeah, youBm said forever

now I dErive alone pastA your street
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564