คอร์ดเพลง Flashbax จากศิลปิน Oasis เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Flashbax


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

I sApend my time sittGin' on

the fence with a mateBm of mine

i'm tryiDn to write the line

of the stoAry       G       D

weA believe that everGything said

is a wasBmte of time

cos lifeD is well tried

and it boreAs me       G

yeah, yeah, yeahD


in Bmmy well paidF# opinion

andG these things

they reaAlly don't matter

cosBm from my crystF#al gaze tonigGht

there shines a lightA like dynamiteE


sittBin' on a throne will give a badE back to you

livinB' on my own was like a flasEhback

toF# the daysG when I was lostA and lonely

sayB what I said was just a diffEerent story

all Byour lies well theyE still bore me

therGe's nothin wrongA with my world

thesGe things they reaAlly don't matter nowE..


I sApend my time sittGin' on

the fence with a mateBm of mine

i'm tryiDn to write the line

of the stoAry       G       D

weA believe that everGything said

is a wasBmte of time

cos lifeD is well tried

and it boreAs me       G

yeah, yeah, yeahD


in Bmmy well paidF# opinion

andG these things they reaAlly don't matter

cosBm from my crystF#al gaze tonigGht

there shines a lightA like dynamiteE


sittBin' on a throne will give a badE back to you

livinB' on my own was like a flasEhback

toF# the daysG when I was lostA and lonely

sayB what I said was just a diffEerent story

all Byour lies well theyE still bore me

therGe's nothin wrongA with my world

thesGe things they reaAlly don't matter

thesGe things they reaAlly don't matter now..

INSTRU : BF#|E ( 4 Times )

Bm|F#|G|A

Bm|F#|G|A

Bm|F#|G|A

Bm|F#|G|G|A|A|E|E

sittBin' on a throne will give a badE back to you

livinB' on my own was like a flasEhback

toF# the daysG when I was lostA and lonely

sayB what I said was just a diffEerent story

all Byour lies well theyE still bore me

therGe's nothin wrongA with my world

thesGe things they reaAlly don't matter

thesGe things they reaAlly don't matter now..

B       F#       Etheydon't matter now

B       F#       Etheydon't matter now

B       F#       Etheydon't matter now

B       F#       Etheydon't matter now

B       F#       Etheydon't matter now

B       F#       Etheydon't matter now

B       F#       Etheydon't matter now

B       F#       Etheydon't matter now

G don't matter nowA

don't matter nowBm..  

YouTube video
chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567