คอร์ดเพลง Morning Glory จากศิลปิน Oasis เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Morning Glory


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : Em|D ( 8 Times )

* All Emyour dreams are madeD

When you're chainEmed to (your) mirror

with (your) razoDr blade

Today'sEm the day that all D

the world will seeA       C

AnothEmer sunny afternoonD

(I'm) walkiEmng to the sound

of your favoDrite tune

TomorEmrow never knows

what it doesn'tD know too soonA       C


** NeedD a little time to wakeC up

NeedD a little time to wakeC up wake up

NeedD a little time to wakeC up

NeedD a little time to rest your mind

You knowB you should so I guess

you might as


*** WellEm…         D

WhatA's the story mornCing glory?

WellEm…         D

NeedA a little time to wakeC up, wake up

( REPEAT *** )

INSTRU : Em|D ( 8 Times )

( REPEAT * , ** , *** , *** , *** )

INSTRU : Em|D Till End

YouTube video
chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567