คอร์ดเพลง Sad Song จากศิลปิน Oasis เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Sad Song


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : Am|AMC ( 3 Times )

AmD|CG/B|AmAm

Sing a sadAm song, In a loneFly place

TryD to put a word in for meE       G

It's been so Amlong, Since I foundF this place

You betteDr put in two or threeE       G

We as peopAmle, are just walkFing 'round

Our headsD are firmly fixed in the groundE       G

What we don'tAm see, Well it can'tF be real

What weD don't touch we cannot feelE       G


* WhereC we're living in Gthis town

The sunAm is coming up and it's goingF down

But it's all Cjust the sameG

at the end of the dayD

And we cheatC and we lieG

NobodyAm says it's wrong

So we don'tF ask why, Cause it's allC

just the sameG at the end of the dayD


We're throwing it all FawayC

We're throwing it all FawayC

We're throwing it all Faway C

at the end of the dayE

INSTRU : Am|AMC ( 3 Times )

AmD|CG/B|AmAm

If you needAm it, Something I cFan give

I knowD I'd help you if I canE       G

If your honeAmst and you sayF that you did

You knowD that I would give you my handE       G

Or a sadAm song, In a lonelyF place

I'll tryD to put a word in for youE       G

Need a shoulAmder? well if that'sF the case

You knowD there's nothing I wouldn't doE       G

( REPEAT * )

Don't throw it all FawayC

Don't throw it all FawayC

Don't throw it all FawayC

Don't throw it all FawayC

INSTRU : F|C ( 4 Times )

Throwing it all FawayC

Throwing it all FawayC

Throwing it all FawayC


Throwing it all FawayC

Throwing it all FawayC

You're throwing it allF awayC

at the end of the dayE

INSTRU : Am|AMC ( 3 Times )

AmD|CG/B|AmAm

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

chords oasis

Oasis

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567