Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง พออยู่พอกิน

INTRO :  Am|Am|G|Am ( 2 Times )

ทำAmนาเพียง 5 ไร่ ได้ข้าวกินGตลอดปีAm

พืชไร่Amไม้ผลดี แฟงแตงกวาG 5 ไร่พอAm

บ่อน้ำAm 3 ไร่นั้น เลี้ยงพืชพันธุ์Fปลาในบ่อAm

2 ไร่Amเป็นเรือนหอG พ่อให้มาทฤษฎีใหม่Am


* ตราบใดAmที่ยังมีดิน เรายังมีกินGมีอยู่ตลอดไปAm

บรรพบุรุษDmคนไทย เอาหลังสู้ฟ้าG เอาหน้าEmสู้ดินAm


** ตราบใดAmที่ยังมีแรง จะแปลงไร่นาGเป็นผลิตผลAm

พอเพียงDmให้เลี้ยงตัวตน เป็นพลเมืองGพออยู่พอกินAm

 INSTRU :  Am|Am|G|Am ( 2 Times )

พ่อAmแม่ยกให้มา ปูย่าGเคยทำกินAm

นาAmไร่คือทรัพย์สิน จิตวิญญาณGบรรพชนAm

ลูกAmหลานเร่ไปขาย น่าละอายFซื้อของโจรAm

หวนกลับAmมาเลี้ยงดูตนG เป็นกรรมกรจะกินอะไรAm

( ซ้ำ * , ** )

 INSTRU  : Am|Am|G|Am ( 2 Times )

D|A|E|F#m

D|A|G|E|E

สหกรณ์Dเป็นการรวมหมู่A กู่เศรษฐกิจEพึ่งพาตนเองF#m

สหกรณ์Dรวมกันเป็นเมืองA เมืองสหกรณ์GเกษตรเพียงพอE


สอดประสานDเข้าในส่วนกลางA สร้างความเป็นธรรมEผู้ผลิตบริโภคF#m

หากมีเหลือDค่อยไปจำหน่ายA ส่งออกไปขายG สร้างความมั่นคงE

( ซ้ำ      * , ** )

ตราบได้Amที่เรายังมีดิน เรายังมีกินG มีอยู่ตลอดไปAm

บรรพรุษDmคนไทยทุกคน เอาหลังู้ฟ้าG เอาหน้าEmสู้ดินAm


ตราบใดAmที่ยังมีแรง จงแปลงไร่นาGเป็นผลิตผลAm

หล่อเลี้ยงDmคนไทยทุกคน ให้พลเมืองGพออยู่พอกินAm

พลเมืองGพออยู่พอกินAm พลเมืองG…พออยู่พอกินC          G

 INSTRU :  Am|Am|G|Am ( 2 Times )

(ไชโย สนุกจังเลย บ้านไร่นาเรา)

พลเมืองAmพออยู่พอกิน เป็นพลเมืองGพออยู่พอกินAm

Till End

เนื้อเพลง พออยู่พอกิน
INTRO  
ทำนาเพียง 5 ไร่ ได้ข้าวกินตลอดปี
พืชไร่ไม้ผลดี แฟงแตงกวา 5 ไร่พอ
บ่อน้ำ 3 ไร่นั้น เลี้ยงพืชพันธุ์ปลาในบ่อ
2 ไร่เป็นเรือนหอ พ่อให้มาทฤษฎีใหม่

* ตราบใดที่ยังมีดิน เรายังมีกินมีอยู่ตลอดไป
บรรพบุรุษคนไทย เอาหลังสู้ฟ้า เอาหน้าสู้ดิน

** ตราบใดที่ยังมีแรง จะแปลงไร่นาเป็นผลิตผล
พอเพียงให้เลี้ยงตัวตน เป็นพลเมืองพออยู่พอกิน
 INSTRU  
พ่อแม่ยกให้มา ปูย่าเคยทำกิน
นาไร่คือทรัพย์สิน จิตวิญญาณบรรพชน
ลูกหลานเร่ไปขาย น่าละอายซื้อของโจร
หวนกลับมาเลี้ยงดูตน เป็นกรรมกรจะกินอะไร
( ซ้ำ * , ** )
 INSTRU 


สหกรณ์เป็นการรวมหมู่ กู่เศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง
สหกรณ์รวมกันเป็นเมือง เมืองสหกรณ์เกษตรเพียงพอ

สอดประสานเข้าในส่วนกลาง สร้างความเป็นธรรมผู้ผลิตบริโภค
หากมีเหลือค่อยไปจำหน่าย ส่งออกไปขาย สร้างความมั่นคง
( ซ้ำ      * , ** )
ตราบได้ที่เรายังมีดิน เรายังมีกิน มีอยู่ตลอดไป
บรรพรุษคนไทยทุกคน เอาหลังู้ฟ้า เอาหน้าสู้ดิน

ตราบใดที่ยังมีแรง จงแปลงไร่นาเป็นผลิตผล
หล่อเลี้ยงคนไทยทุกคน ให้พลเมืองพออยู่พอกิน
พลเมืองพออยู่พอกิน พลเมือง…พออยู่พอกิน          
 INSTRU  
(ไชโย สนุกจังเลย บ้านไร่นาเรา)
พลเมืองพออยู่พอกิน เป็นพลเมืองพออยู่พอกิน
Till End

Comments คอร์ด พออยู่พอกิน - คาราบาวคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!