คอร์ดเพลง พออยู่พอกิน
คาราบาว

คอร์ดเพลง พออยู่พอกิน - คาราบาวคอร์ดเพลง พออยู่พอกิน

INTRO :  Am|Am|G|Am ( 2 Times )

ทำAmนาเพียง 5 ไร่ ได้ข้าวกินGตลอดปีAm

พืชไร่Amไม้ผลดี แฟงแตงกวาG 5 ไร่พอAm

บ่อน้ำAm 3 ไร่นั้น เลี้ยงพืชพันธุ์Fปลาในบ่อAm

2 ไร่Amเป็นเรือนหอG พ่อให้มาทฤษฎีใหม่Am


* ตราบใดAmที่ยังมีดิน เรายังมีกินGมีอยู่ตลอดไปAm

บรรพบุรุษDmคนไทย เอาหลังสู้ฟ้าG เอาหน้าEmสู้ดินAm


** ตราบใดAmที่ยังมีแรง จะแปลงไร่นาGเป็นผลิตผลAm

พอเพียงDmให้เลี้ยงตัวตน เป็นพลเมืองGพออยู่พอกินAm

 INSTRU :  Am|Am|G|Am ( 2 Times )

พ่อAmแม่ยกให้มา ปูย่าGเคยทำกินAm

นาAmไร่คือทรัพย์สิน จิตวิญญาณGบรรพชนAm

ลูกAmหลานเร่ไปขาย น่าละอายFซื้อของโจรAm

หวนกลับAmมาเลี้ยงดูตนG เป็นกรรมกรจะกินอะไรAm

( ซ้ำ * , ** )

 INSTRU  : Am|Am|G|Am ( 2 Times )

D|A|E|F#m

D|A|G|E|E

สหกรณ์Dเป็นการรวมหมู่A กู่เศรษฐกิจEพึ่งพาตนเองF#m

สหกรณ์Dรวมกันเป็นเมืองA เมืองสหกรณ์GเกษตรเพียงพอE


สอดประสานDเข้าในส่วนกลางA สร้างความเป็นธรรมEผู้ผลิตบริโภคF#m

หากมีเหลือDค่อยไปจำหน่ายA ส่งออกไปขายG สร้างความมั่นคงE

( ซ้ำ      * , ** )

ตราบได้Amที่เรายังมีดิน เรายังมีกินG มีอยู่ตลอดไปAm

บรรพรุษDmคนไทยทุกคน เอาหลังู้ฟ้าG เอาหน้าEmสู้ดินAm


ตราบใดAmที่ยังมีแรง จงแปลงไร่นาGเป็นผลิตผลAm

หล่อเลี้ยงDmคนไทยทุกคน ให้พลเมืองGพออยู่พอกินAm

พลเมืองGพออยู่พอกินAm พลเมืองG…พออยู่พอกินC          G

 INSTRU :  Am|Am|G|Am ( 2 Times )

(ไชโย สนุกจังเลย บ้านไร่นาเรา)

พลเมืองAmพออยู่พอกิน เป็นพลเมืองGพออยู่พอกินAm

Till Endคอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด