Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง จำขึ้นใจ (ข้าราชการ)

INTRO :  Em Am|Em Am

Dm G|C

ฉันรู้สึกCโชคดีGที่ได้เกิดมาEm           Am

สวมเครื่องแบบDmสมญาGข้าราชการC

และได้ทำEm ภาระ..Am หน้าที่Em สำคัญAm..

รับใช้งานDmเพื่อพ่อหลวงGแห่งไทยC


สานประโยชน์CของชาติGและปวงประชาEm           Am

เหมือนคำสัตย์DmสัญญาGที่มอบเอาไว้C

ด้วยหลักการEm.. เลิศล้ำAm หลักธรรมEm.. ค้ำใจAm

ภาคภูมิในDmเกียติยศGศักดิ์ศรีC


จะเดินตามรอยFเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจEm           Am

จะเติมเต็มความDmหมายข้าราชGการที่ดีC

มอบB7ชีวิตทุ่Emมเทให้แผ่นAm... ดินนี้ Am/F#

ทำDmความดีเพื่อชาติไทยG


สูงที่สุดCของชีวิตGคนหนึ่งคนEm           Am

ต้องพิสูจน์Dmว่าตนGได้ทำอะไรC

ด้วยสัจจะEm ที่ฉันAm.. ปฏิญาณEm.. ให้ไปAm

ฉันภูมิใจDmที่ทำตามGได้จริงC


ยึดG#.. มั่นBb.. หัวใจC ใน..G# หลักBb.. เที่ยงธรรมC

รับใช้ปFระชาชน ทุกคนE7เท่าเทียมกันAm

มั่นคงDmความดีตลอดไปG...           G#


ฉันรู้สึกC#โชคดีG#ที่ได้เกิดมาFm           Bbm

สวมเครื่องแบบEbmสมญาG#ข้าราชการC#

และได้ทำFm.. ภาระBbm หน้าที่Fm.. สำคัญBbm

รับใช้งานEbm เพื่อพ่อหลวงG#แห่งไทยC#


จะเดินตามรอยF#เท้าของพ่อด้วยความตั้งใจFm           Bbm

จะเติมเต็มความEbmหมายข้าราชG#การที่ดีC#

มอบC7ชีวิตF7ทุ่มเทให้แผ่นBbmดิน.. นี้      Bbm/G

ทำEbmความดีเพื่อชาติไทยG#


สูงที่สุดC#ของชีวิตG#คนหนึ่งคนFm           Bbm

ต้องพิสูจน์Ebmว่าตนG#ได้ทำอะไรC#

ด้วยสัจจะFm.. ที่ฉันBbm ปฏิญาณFm.. ให้ไปBbm

ฉันภูมิใจEbmที่ทำตามG#ได้จริงC#


ด้วยสัจจะFm.. ที่ฉันBbm ปฏิญาณFm.. ให้ไปBbm

ฉันภูมิใจEbmที่ทำตามG#ได้จริงC#

ทดแทนคุณF#ให้พ่อหลวงG#และแผ่นดิน... C#

เนื้อเพลง จำขึ้นใจ (ข้าราชการ)
INTRO  

ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา          
สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ
และได้ทำ ภาระ.. หน้าที่ สำคัญ..
รับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย

สานประโยชน์ของชาติและปวงประชา          
เหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบเอาไว้
ด้วยหลักการ.. เลิศล้ำ หลักธรรม.. ค้ำใจ
ภาคภูมิในเกียติยศศักดิ์ศรี

จะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจ          
จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี
มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่น... ดินนี้
ทำความดีเพื่อชาติไทย

สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน          
ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร
ด้วยสัจจะ ที่ฉัน.. ปฏิญาณ.. ให้ไป
ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง


ยึด.. มั่น.. หัวใจ ใน.. หลัก.. เที่ยงธรรม
รับใช้ประชาชน ทุกคนเท่าเทียมกัน
มั่นคงความดีตลอดไป...          

ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา          
สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ
และได้ทำ.. ภาระ หน้าที่.. สำคัญ
รับใช้งาน เพื่อพ่อหลวงแห่งไทย

จะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจ          
จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี
มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดิน.. นี้      
ทำความดีเพื่อชาติไทย

สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน          
ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร
ด้วยสัจจะ.. ที่ฉัน ปฏิญาณ.. ให้ไป
ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง

ด้วยสัจจะ.. ที่ฉัน ปฏิญาณ.. ให้ไป
ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง
ทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดิน... 

Comments คอร์ด จำขึ้นใจ (ข้าราชการ) - รวมศิลปินคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!