Advertisements

คอร์ดเพลง จำขึ้นใจ (ข้าราชการ)

เลื่อนจอ

INTRO :  Em Am|Em Am

Dm G|C

ฉันรู้สึกCโชคดีGที่ได้เกิดมาEm           Am

สวมเครื่องแบบDmสมญาGข้าราชการC

และได้ทำEm ภาระ..Am หน้าที่Em สำคัญAm..

รับใช้งานDmเพื่อพ่อหลวงGแห่งไทยC


สานประโยชน์CของชาติGและปวงประชาEm           Am

เหมือนคำสัตย์DmสัญญาGที่มอบเอาไว้C

ด้วยหลักการEm.. เลิศล้ำAm หลักธรรมEm.. ค้ำใจAm

ภาคภูมิในDmเกียติยศGศักดิ์ศรีC


จะเดินตามรอยFเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจEm           Am

จะเติมเต็มความDmหมายข้าราชGการที่ดีC

มอบB7ชีวิตทุ่Emมเทให้แผ่นAm... ดินนี้ Am/F#

ทำDmความดีเพื่อชาติไทยG


สูงที่สุดCของชีวิตGคนหนึ่งคนEm           Am

ต้องพิสูจน์Dmว่าตนGได้ทำอะไรC

ด้วยสัจจะEm ที่ฉันAm.. ปฏิญาณEm.. ให้ไปAm

ฉันภูมิใจDmที่ทำตามGได้จริงC


ยึดG#.. มั่นBb.. หัวใจC ใน..G# หลักBb.. เที่ยงธรรมC

รับใช้ปFระชาชน ทุกคนE7เท่าเทียมกันAm

มั่นคงDmความดีตลอดไปG...           G#


ฉันรู้สึกC#โชคดีG#ที่ได้เกิดมาFm           Bbm

สวมเครื่องแบบEbmสมญาG#ข้าราชการC#

และได้ทำFm.. ภาระBbm หน้าที่Fm.. สำคัญBbm

รับใช้งานEbm เพื่อพ่อหลวงG#แห่งไทยC#


จะเดินตามรอยF#เท้าของพ่อด้วยความตั้งใจFm           Bbm

จะเติมเต็มความEbmหมายข้าราชG#การที่ดีC#

มอบC7ชีวิตF7ทุ่มเทให้แผ่นBbmดิน.. นี้      Bbm/G

ทำEbmความดีเพื่อชาติไทยG#


สูงที่สุดC#ของชีวิตG#คนหนึ่งคนFm           Bbm

ต้องพิสูจน์Ebmว่าตนG#ได้ทำอะไรC#

ด้วยสัจจะFm.. ที่ฉันBbm ปฏิญาณFm.. ให้ไปBbm

ฉันภูมิใจEbmที่ทำตามG#ได้จริงC#


ด้วยสัจจะFm.. ที่ฉันBbm ปฏิญาณFm.. ให้ไปBbm

ฉันภูมิใจEbmที่ทำตามG#ได้จริงC#

ทดแทนคุณF#ให้พ่อหลวงG#และแผ่นดิน... C#

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง จำขึ้นใจ (ข้าราชการ) - รวมศิลปิน


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง