Advertisements

คอร์ดเพลง เทียนหนึ่ง

INTRO : DF#m |Bm|G|A

เทียนหนึ่งDถูกจุดที่นี่ เทียนนี้ถูBmกจุดลุกไสว A

เทียนนี้ถูGกจุดที่ใจ EmเปลวไฟถูAกจุดขึ้นมา D

เปลวไฟแDห่งการลุกไหม้ เปลวไฟแBmห่งการศึกษาA

เปลวไฟต่Gอสู้มายา EmเปลวไฟกAล้าท้าผองภัย D


บางครั้งDเทียนกระพริบริบหรี่ เมื่อมีลBmมกระโชกโบกใกล้A

บางครั้งGเทียนแทบดับไป Emแทบไม่อAาจต้านลมแรงD


* ศักดิ์ศรีที่Gเทียนส่องอยู่ เชิดชูศAรัทธากล้าแกร่งD

แม้เป็นBmเทียนน้อยด้อยแสงEm แต่แฝงAศรัทธาเนืองนองD


** เทียนหนึ่งDถึงคราวมอดดับ ลาลับBmไปจากเพื่อนผองA

แต่ ณ Gที่นี้เรืองรองEm ขอเทียนน้องAส่องทดแทนD

( ซ้ำ *, ** )

แต่ ณ Gที่นี้เรืองรองEm ขอเทียนน้องAส่องทดแทนD..

Advertisements

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง