Original Key


คอร์ดเพลง เทียนหนึ่ง จากศิลปิน รวมศิลปิน เป็นเพลงแนวอื่น ๆ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

เทียนหนึ่ง

Original Key

INTRO : DF#m |Bm|G|A

เทียนหนึ่งDถูกจุดที่นี่ เทียนนี้ถูBmกจุดลุกไสว A

เทียนนี้ถูGกจุดที่ใจ EmเปลวไฟถูAกจุดขึ้นมา D

เปลวไฟแDห่งการลุกไหม้ เปลวไฟแBmห่งการศึกษาA

เปลวไฟต่Gอสู้มายา EmเปลวไฟกAล้าท้าผองภัย D


บางครั้งDเทียนกระพริบริบหรี่ เมื่อมีลBmมกระโชกโบกใกล้A

บางครั้งGเทียนแทบดับไป Emแทบไม่อAาจต้านลมแรงD


* ศักดิ์ศรีที่Gเทียนส่องอยู่ เชิดชูศAรัทธากล้าแกร่งD

แม้เป็นBmเทียนน้อยด้อยแสงEm แต่แฝงAศรัทธาเนืองนองD


** เทียนหนึ่งDถึงคราวมอดดับ ลาลับBmไปจากเพื่อนผองA

แต่ ณ Gที่นี้เรืองรองEm ขอเทียนน้องAส่องทดแทนD

( ซ้ำ *, ** )

แต่ ณ Gที่นี้เรืองรองEm ขอเทียนน้องAส่องทดแทนD..รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงเทียนหนึ่ง

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564