Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง ไผ่รวมกอ (รวมศิลปินอาร์สยาม)

INTRO :  Cm

มีCmนิทานเรื่องเก่า ฟังเล่าBbกันสืบต่อมาEb

พ่อใหญ่CmวัยชราFm อยู่ปลายนาGmมีลูกมากมายCm


กินข้าวCmจากหม้อเดียวกัน แต่ทุกวันFทะเลาะวุ่นวายCm

ไม่มีใครยอมให้ใครFm ผิดใจกันเป็นประจำCm

โอCm... โอEb... ผิดFmใจกันเป็นGmประจำCm


พ่อชราCm แสนห่วง วันล่วงBbและผ่านเลยไปCm

ยิ่งเหนื่อยBbในหัวใจFm ออกอุบายGmจะสอนสั่งคำCm


จึงเรียกCmลูกลูกเข้ามา ให้ไปหาFไผ่มาสักลำCm

เลือกไผ่ชนิดงามงามFm หนึ่งคนGmหนึ่งลำเหมือนกันCm

โอCm... โอEb... หนึ่งคนFmหนึ่งลำGmเหมือนกันCm


แล้วBbพ่อก็หยิบไผ่งาม มาหักกลางลำCmให้ลูกจำไว้

ให้ลูกCmลองหักไผ่ดูCm ลูกลูกจึงรู้ว่าหักง่ายดาย


หนึ่งลำCmสองลำผ่านไปFm ลำแกร่งCmแข็งแรงเท่าใดFm

ถ้าอยู่เดียวดายCmก็ไร้แฮงต้านทาน


แล้วพ่อBbก็หยิบเชือกมาCm มัดไผ่แน่นหนาBbให้อยู่รวมกันCm

ให้ลูกBbลองหักอีกทีCm สุดแรงที่มีก็บ่สะท้าน


พ่อบอกCmถ้าเราฮักกันFm

เมื่อไผ่Cmอยู่ฮวมกอกันFm ก็ไม่มีวันGmจะถูกทำลายCm

INSTRU :  Cm|Cm

ฟังนิทานCmเรื่องเก่า ที่เล่าBbกันสืบต่อมาEb

น่าจะถึงCmเวลาFm ก้าวเข้ามาGmเพื่อร่วมแรงใจCm


ร่วมถิ่นCmแผ่นดินเดียวกัน แต่ทุกวันFทะเลาะเพื่อใครCm

แบ่งพรรคแบ่งพวกทำไมFm แบ่งไปก็ไทยบอบช้ำCm

โอCm... โอEb... แบ่งไปFmก็ไทยGmบอบช้ำCm


พวกเฮาเป็นCmเหมือนไผ่ หักง่ายBbถ้าแตกกอกันCm

ป้อเหนื่อยล้ามานานFm กับความฝันGmที่เฝ้าเพียรทำCm


ดึงเชือกCmด้วยแรงแห่งใจ อยากฮื้อไทยFเป็นกอบเป็นกำCm

บ่อยู่ต่างคนต่างลำFm ตรากตรำGmเพื่อฮ้อยเป็นกอCm

โอCm... โอEb... ตรากตรำFmเพื่อร้อยGmเป็นกอCm


* มัดไทยCmไม่ให้ร้าวฉาน พ่อสร้างมานานให้เราสานต่อ

มัดใจให้เป็นไผ่รวมกอFm สามัคคีเพื่อพ่อBbจะได้วางใจ Cm

( ซ้ำ * )

เนื้อเพลง ไผ่รวมกอ (รวมศิลปินอาร์สยาม)
INTRO  
มีนิทานเรื่องเก่า ฟังเล่ากันสืบต่อมา
พ่อใหญ่วัยชรา อยู่ปลายนามีลูกมากมาย

กินข้าวจากหม้อเดียวกัน แต่ทุกวันทะเลาะวุ่นวาย
ไม่มีใครยอมให้ใคร ผิดใจกันเป็นประจำ
โอ... โอ... ผิดใจกันเป็นประจำ

พ่อชรา แสนห่วง วันล่วงและผ่านเลยไป
ยิ่งเหนื่อยในหัวใจ ออกอุบายจะสอนสั่งคำ

จึงเรียกลูกลูกเข้ามา ให้ไปหาไผ่มาสักลำ
เลือกไผ่ชนิดงามงาม หนึ่งคนหนึ่งลำเหมือนกัน
โอ... โอ... หนึ่งคนหนึ่งลำเหมือนกัน

แล้วพ่อก็หยิบไผ่งาม มาหักกลางลำให้ลูกจำไว้
ให้ลูกลองหักไผ่ดู ลูกลูกจึงรู้ว่าหักง่ายดาย

หนึ่งลำสองลำผ่านไป ลำแกร่งแข็งแรงเท่าใด
ถ้าอยู่เดียวดายก็ไร้แฮงต้านทาน

แล้วพ่อก็หยิบเชือกมา มัดไผ่แน่นหนาให้อยู่รวมกัน
ให้ลูกลองหักอีกที สุดแรงที่มีก็บ่สะท้าน

พ่อบอกถ้าเราฮักกัน
เมื่อไผ่อยู่ฮวมกอกัน ก็ไม่มีวันจะถูกทำลาย
INSTRU  
ฟังนิทานเรื่องเก่า ที่เล่ากันสืบต่อมา
น่าจะถึงเวลา ก้าวเข้ามาเพื่อร่วมแรงใจ

ร่วมถิ่นแผ่นดินเดียวกัน แต่ทุกวันทะเลาะเพื่อใคร
แบ่งพรรคแบ่งพวกทำไม แบ่งไปก็ไทยบอบช้ำ
โอ... โอ... แบ่งไปก็ไทยบอบช้ำ

พวกเฮาเป็นเหมือนไผ่ หักง่ายถ้าแตกกอกัน
ป้อเหนื่อยล้ามานาน กับความฝันที่เฝ้าเพียรทำ

ดึงเชือกด้วยแรงแห่งใจ อยากฮื้อไทยเป็นกอบเป็นกำ
บ่อยู่ต่างคนต่างลำ ตรากตรำเพื่อฮ้อยเป็นกอ
โอ... โอ... ตรากตรำเพื่อร้อยเป็นกอ

* มัดไทยไม่ให้ร้าวฉาน พ่อสร้างมานานให้เราสานต่อ
มัดใจให้เป็นไผ่รวมกอ สามัคคีเพื่อพ่อจะได้วางใจ
( ซ้ำ * )

Comments คอร์ด ไผ่รวมกอ (รวมศิลปินอาร์สยาม) - รวมศิลปินคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!