Advertisements

คอร์ดเพลง การเดินทาง (Backpack)

เลื่อนจอ

tune to Eb ( ปรับ key F# )

INTRO :  GD/F# |EmC  ( 2 Times )

บทความGที่ฉันได้เขียน มาจากบทเรียนD/F#ที่เธอเคยเรียน

วาจาEmที่ฉันเอ่ยไป มาจากอารมณ์Dที่เธอผ่านเจอ


  * เพียงAmการเดินทางเพียงหนึ่งBmสัปดาห์

หนึ่งเดือน.. C หนึ่งปี.. มันมีคDวามหมาย

ทำAmให้เติบโตเรียนรู้ Bmเข้าใจได้มากกว่าC


** การเดินทางGของฉันและเธอคือการเD/F#รียนรู้

การเรียนรู้ขอEmงเราสองคนคือความCเข้าใจ

เธอเข้าใจGและฉันเข้าใจก็ทำD/F#ให้เรามั่นใจC          D


*** การเดินทางGของฉันและเธอคือการD/F#เรียนรู้

การเรียนรู้ขEmองเราสองคนคือความCเข้าใจ

เธอเข้าใจGและฉันเข้าใจก็ทำD/F#ให้เรามั่นใจEm          C

ในสิ่งนั้น (ในความรัก) (G)

INSTRU :  GD/F# |EmC      ( 4 Times )

ทุกสิ่งที่Gเราเรียนรู้ ส่งเสริมD/F#ต่อการก้าวเดิน

เรื่องราวEmที่เราเผชิญ อยู่ที่เราCเข้าใจมันไหม

ซ้ำ ( * , ** , *** )

INSTRU :  GD/F# |EmC  ( 2 Times )

ซ้ำ ( ** , *** )

ซ้ำ ( ** , *** )

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง การเดินทาง (Backpack) - ชาติ สุชาติ


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง