Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง การเดินทาง (Backpack)

tune to Eb ( ปรับ key F# )

INTRO :  GD/F# |EmC  ( 2 Times )

บทความGที่ฉันได้เขียน มาจากบทเรียนD/F#ที่เธอเคยเรียน

วาจาEmที่ฉันเอ่ยไป มาจากอารมณ์Dที่เธอผ่านเจอ


  * เพียงAmการเดินทางเพียงหนึ่งBmสัปดาห์

หนึ่งเดือน.. C หนึ่งปี.. มันมีคDวามหมาย

ทำAmให้เติบโตเรียนรู้ Bmเข้าใจได้มากกว่าC


** การเดินทางGของฉันและเธอคือการเD/F#รียนรู้

การเรียนรู้ขอEmงเราสองคนคือความCเข้าใจ

เธอเข้าใจGและฉันเข้าใจก็ทำD/F#ให้เรามั่นใจC          D


*** การเดินทางGของฉันและเธอคือการD/F#เรียนรู้

การเรียนรู้ขEmองเราสองคนคือความCเข้าใจ

เธอเข้าใจGและฉันเข้าใจก็ทำD/F#ให้เรามั่นใจEm          C

ในสิ่งนั้น (ในความรัก) (G)

INSTRU :  GD/F# |EmC      ( 4 Times )

ทุกสิ่งที่Gเราเรียนรู้ ส่งเสริมD/F#ต่อการก้าวเดิน

เรื่องราวEmที่เราเผชิญ อยู่ที่เราCเข้าใจมันไหม

ซ้ำ ( * , ** , *** )

INSTRU :  GD/F# |EmC  ( 2 Times )

ซ้ำ ( ** , *** )

ซ้ำ ( ** , *** )

เนื้อเพลง การเดินทาง (Backpack)
INTRO    
บทความที่ฉันได้เขียน มาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียน
วาจาที่ฉันเอ่ยไป มาจากอารมณ์ที่เธอผ่านเจอ

  * เพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์
หนึ่งเดือน.. หนึ่งปี.. มันมีความหมาย
ทำให้เติบโตเรียนรู้ เข้าใจได้มากกว่า

** การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ          

*** การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้
การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ          
ในสิ่งนั้น (ในความรัก)
INSTRU         
ทุกสิ่งที่เราเรียนรู้ ส่งเสริมต่อการก้าวเดิน
เรื่องราวที่เราเผชิญ อยู่ที่เราเข้าใจมันไหม
ซ้ำ ( * , ** , *** )
INSTRU    
ซ้ำ ( ** , *** )
ซ้ำ ( ** , *** )

Comments คอร์ด การเดินทาง (Backpack) - ชาติ สุชาติ


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!