คอร์ดเพลง Don’t Go Away
Oasis

คอร์ดเพลง Don’t Go Away - Oasis


Original Key

Don’t Go Away

Original Key

INTRO : Am|G|F|DmF ( 2 Times )

ColdAm and frosty morning

There's notG a lot to say

About the thingsF caught in my mindDm.           F

And as Amthe day was dawning

My planeG flew away

With all the thingsF caught in my mindDm.           F


* And DmI wanna be there when you'Fre coming down

And DmI wanna be there when you hitF the ground


** So don(G)'t go awayC, Say what you sayG/B

Say that you'll stayAm Forever and a dayG

In the time of my lifeF 'cause I need more timeG,

Yes, I need more timeAm. Just to makeG things rightF


DamAmn my situation and the gameGs I have to play

With all the thingFs caught in my mindDm.           F

DamAmn my education I can't findG the words to say

With all the thingFs caught in my mindDm.           F

( REPEAT * , ** )

Me Fmand you - what's going onC?          G/B          Am

All Fwe seem to know is how to showFm

The feelings that are wrong.

INSTRU : C|G/B |AmG|F|G

( REPEAT ** , ** )

Yes, I need more timeAm Just to makeG things rightF

Yes, I need more timeAm Just to makeG things rightF           G

So don't go away.

INSTRU : C|G/B |Am|G|F|G

CG/B |Am ( 3 Times ) G|G|C
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564