Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+

คอร์ดเพลง ลูกขอสัญญา (Big Ass,ตูน Bodyslam,เมธี Labanoon,Vietrio)

CAPO # FRET 1 ( key G# )

* พวกเราGจะทำความดีให้มากกว่านี้ F#m

พวกเราEmจะรักและสามัคคีกันไปDจนวันสุดท้าย

และ... เราGจะเดินเคียงกันG6ข้ามคืนและวัน F#mที่โหดร้าย Bm

เพียงหวังGให้พ่อสบายใจ วันนี้Gmลูกขอ.. สัญญา

INSTRU :      DABmF#m |AG

DABmF#m |AA

กราบกรานDลงไปบนพื้นG กล้ำกลืนสุดเกินDบรรยาย

แผ่นดินBmที่เคยสดใส ก็พลันกลับกลายF#mเป็นมืดมน

ที่ได้เคยAmเตรียมใจเอาไว้ แท้จริงโหดร้ายGเกินใจจะทน

น้ำตาหลั่งรินEmไหลลง หัวใจสลาย A


เมื่อความเป็นDจริงชีวิตคGนเรา ยังไงDต้องก้าวต่อไป

ให้ทรมานBmแค่ไหนหัวใจดวงนี้F#mขอสัญญา

เราจะเดินAmตามรอยคำสอนพ่อ ด้วยรักGด้วยแรงศรัทธา

แม้มันยังมีEmน้ำตา จะฝืนทำให้ไหว A

( ซ้ำ * )

INSTRU :      DABmF#m |AG

DABmF#m |AA

จากนี้Dไม่มีอีกแล้วGสายตาแห่งความDอาทรห่วงใย

แต่ชีวิตBmจะจำเอาไว้ที่พ่อพร่ำเตือนF#mเสมอมา

ในค่ำคืนที่Amดาวอับแสงเชื่อว่าพ่อนั้นGยังมองกลับมา

สองมือจะปาดEmน้ำตา จะลุกเดินต่อไปA

( ซ้ำ * , * )


DABmF#m

กราบขอGให้พ่อสบายใจ วันนี้Gmลูกขอสัญญา

INSTRU :      DABmF#m |AG

DABmF#m |AA |D

เนื้อเพลง ลูกขอสัญญา (Big Ass,ตูน Bodyslam,เมธี Labanoon,Vietrio)

* พวกเราจะทำความดีให้มากกว่านี้ 
พวกเราจะรักและสามัคคีกันไปจนวันสุดท้าย
และ... เราจะเดินเคียงกันข้ามคืนและวัน ที่โหดร้าย 
เพียงหวังให้พ่อสบายใจ วันนี้ลูกขอ.. สัญญา
INSTRU       
กราบกรานลงไปบนพื้น กล้ำกลืนสุดเกินบรรยาย
แผ่นดินที่เคยสดใส ก็พลันกลับกลายเป็นมืดมน
ที่ได้เคยเตรียมใจเอาไว้ แท้จริงโหดร้ายเกินใจจะทน
น้ำตาหลั่งรินไหลลง หัวใจสลาย 


เมื่อความเป็นจริงชีวิตคนเรา ยังไงต้องก้าวต่อไป
ให้ทรมานแค่ไหนหัวใจดวงนี้ขอสัญญา
เราจะเดินตามรอยคำสอนพ่อ ด้วยรักด้วยแรงศรัทธา
แม้มันยังมีน้ำตา จะฝืนทำให้ไหว
( ซ้ำ * )
INSTRU       
จากนี้ไม่มีอีกแล้วสายตาแห่งความอาทรห่วงใย
แต่ชีวิตจะจำเอาไว้ที่พ่อพร่ำเตือนเสมอมา
ในค่ำคืนที่ดาวอับแสงเชื่อว่าพ่อนั้นยังมองกลับมา
สองมือจะปาดน้ำตา จะลุกเดินต่อไป
( ซ้ำ * , * )


กราบขอให้พ่อสบายใจ วันนี้ลูกขอสัญญา
INSTRU       

Comments คอร์ดเพลง ลูกขอสัญญา (Big Ass,ตูน Bodyslam,เมธี Labanoon,Vietrio) - รวมศิลปิน


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง