คอร์ดเพลง And I Love Her
The Beatles

คอร์ดเพลง And I Love Her - The Beatles


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

And I Love Her

Original Key

TUNE Eb (transpose key G#)

INTRO : F#m |E

I gF#mive her all C#mmy love

ThaF#mt's all I do C#m

AndF#m if you sawC#m my love

YouA'd love her tooB I love her E


SheF#m gives meC#m everything

AndF#m tenderly C#m

TheF#m kiss my loverC#m brings

SheA brings to meB And I love herE


A lC#move like oursB

CouC#mld never die G#m

AsC#m long as I  G#m

Have you nearB me


BrigF#mht are the starsC#m that shine

DarF#mk is the sky C#m

I kF#mnow this loveC#m of mine

WillA never dieB And I love herE

INSTRU : Gm|Dm ( 3 Times )

Bb|C|F|F

BrighGmt are the starsDm that shine

DarkGm is the sky Dm

I kGmnow this loveDm of mine

WillBb never dieC And I love herF

INSTRU : Gm|F|Gm|Dรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงAnd I Love Her

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564