คอร์ดเพลง Young Dumb & Broke
Khalid

คอร์ดเพลง Young Dumb & Broke - Khalid


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

Young Dumb & Broke

Original Key

(TUNE Eb transpose key F#)

INTRO : G ( 2 Times )

So Gyou're still thinking of me

Just like I know you should

I cEman not give you everythingD

You know I wish I could


I'm Gso high at the moment

I'm so caught up in this

YeahEm, we're just young, dumb and broke

ButD we still got love to give


* While we're youngG dumb

Young, young dumb and broke

Young dumb

Young, young dumb and broke

YoungEm dumb

Young, young dumb and broke

YoungD dumb broke high school kids


** YadGadadadadadada

Yadadadadadada

YadEmadadadadadada

YounDg dumb broke high school kids


We Ghave so much in common

We argue all the time

YouEm always say I'm wrong

I'm Dpretty sure I'm right


WhatG's fun about commitment?

When we have our life to live

YeahEm, we're just young dumb and broke

ButD we still got love to give

( REPEAT * , ** )

JumpG and we think

leave it all in the game of loveEm, Love

Run into sin

do it all in the name of funD, Fun

Whoa-oa-oa


I'm Gso high at the moment

I'm so caught up in this

YeahEm, we're just young, dumb and broke

ButD we still got love to give

( REPEAT * , ** , ** )คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564