คอร์ดเพลง While My Guitar Gently Weeps
The Beatles

คอร์ดเพลง While My Guitar Gently Weeps - The Beatles


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

While My Guitar Gently Weeps

Original Key

INTRO : Am|Am/G       |D/F#       |F

Am|G|D|E

 I lookAm at you allAm/G

see the loveD/F# there that's sleepFing

WhileAm my guitarG gently weepsD       E


I lookAm at the floorAm/G

and I seeD/F# it needs sweepFing

StillAm my guitarG gently weepsC       E


I dAon't know whyC#m

nobF#mody toldC#m you

HowBm to unfold your loveE

I dAon't know howC#m

somF#meone controllC#med you

TheyBm bought and sold youE


I lookAm at the worldAm/G

and I notD/F#ice it's turnFing

WhileAm my guitarG gently weepsD       E

With eveAmry mistakeAm/G

we must surD/F#ely be learnFing

StillAm my guitarG gently weepsC       E

INSTRU : Am|Am/G       |D/F#       |F

Am|G|D|E|Am|Am/G       |D/F#       |F

Am|G|C|E

I dAon't know howC#m

youF#m were diverC#mted

YouBm were perverted tooE

I dAon't know howC#m

youF#m were inverC#mted

NoBm one alerted youE


I lookAm at you allAm/G

see the loveD/F# there that's sleepFing

WhileAm my guitarG gently weepsD       E

LookAm at you allAm/G                 D/F#           F

StillAm my guitarG gently weepsC       E

INSTRU : Am|Am/G          |D/F#          |F

Am|G|D|E|Am|Am/G       |D/F#       |F

Am|G|C|E

( Till End )คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564