คอร์ดเพลง Act Naturally
The Beatles

คอร์ดเพลง Act Naturally - The Beatles


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

Act Naturally

Original Key

INTRO : D|D|G|G

TheyG're gonna put me in the moviCes

TheyG're gonna make a big star out of meD

We'll makeG a film about

a man that's sad and loneCly

And allDI gotta do is act naturally G


* Well, I'll betD you I'm gonna be a bigG star

Might winD an Oscar you can never tellG

The movDies gonna make me a bigG star

Cos I cAan play the part so wellD


** Well I hopeG you'll come and see me in the movCies

ThenG I know that you will plainly seeD

The biggGest fool that ever hit the bigC time

And allDI gotta do is act naturally G

INSTRU : D|D|G|G ( 2 Times )

We'll makeG the scene about a man that's sad and loneCly

And beggGing down upon his bended kneeD

I'll playG the part and I won't need rehearCsing

All DI gotta do is act naturallyG

( REPEAT * , ** )

INSTRU : D|D|G|G
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564