คอร์ดเพลง Baby, You Make Me Crazy
Sam Smith

คอร์ดเพลง Baby, You Make Me Crazy - Sam Smith


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

Baby, You Make Me Crazy

Original Key

CAPO #FRET1 (ปรับคีย์ Bb)

INTRO : A|Bm|DDm|A

YouA say that you’re leavin

But I don’t think I can letBm go

WhenD you put the phone down

I began to cryA


WhaAt are you to do

When the person that you love just sayBms no?

Boy, getD yourself together

Move on with your lifeA


* So I’m gonna playA my favorite rhythm

Got to get you outBm my system

I would do anyDthing to keepDm you off my mindA

I’m gonna have to callA my sisters

Be around the oneBms who listen

AnyDthing to drowDmn you out tonightA


** BabAy, you make me crazBmy

Why’Dd you have to fill my heart with sorrAow?

SaveA me, make it all hazBmy

So I dDon’t think about you ‘til tomorArow


It Awasn’t enough

but you could’ve had the guts to faceBm me

It would have meanDt so much

if you’d looked me in the eyeA


Why do AI always fall for the ones

who have no courBmage?

I must seeD some kind of beauty in theirA eyes

( REPEAT * , ** )

INSTRU : A|Bm|DDm|A

( REPEAT ** , ** )รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงBaby, You Make Me Crazy

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564