คอร์ดเพลง Writing’s On The Wall
Sam Smith

คอร์ดเพลง Writing’s On The Wall - Sam Smith


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

Writing’s On The Wall

Original Key

TUNE Eb (transpose key G#)

INTRO : F#m |A|F#m A

I'veF#m been here beforeA

ButF#m always hit the flooAr

I've spenDt a lifetime running

And I alwaC#ys get away

But with youD I'm feeling something

That makeC#s me want to stay


I'mF#m prepared for thisA

I nF#mever shoot to missA

But I feeDl like a storm is coming

If I'm gonC#na make it through the day

Then there's no Duse in running

This is someC#thing I gotta face


* If F#m  I risk Ait all  D

CoulF#md you breakA my fall?  C#


** How do I liveF#m? How do I breatEhe?

When you're not hereD I'm suffocatingE

I want to feel loveF#m, run through my bloodE

Tell me is thisD where I give it all upC#m?

(For youBm I have to risk it all C#m          C#

Cause the writing's on the wallF#m)          A


A mF#million shards of glassA

ThatF#m haunt me from my pastA

As the starsD begin to gather

And the lightC# begins to fade

When all hopeD begins to shatter

Know that I wC#on't be afraid

( REPEAT * , ** )

 F#m       ThAe writing's on the wallF#m          A

INSTRU : D|C#|D|C#

( REPEAT ** , ** )คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564