คอร์ดเพลง Lost Stars
Maroon 5

คอร์ดเพลง Lost Stars - Maroon 5


Original Key

Lost Stars

Original Key

INTRO :      Fmaj7         ( 4 Times )

PleaFmaj7se don't see just a boy caught up

in dreams and fantasies.

PleaFmaj7se see me reaching out

for someone I can see


Take my hanEm7d

let's see where we wake up tomoFmaj7rrow.

Best laid planEm7s

sometimes it's just a one night staFmaj7nd

I'd be damnEm7ed

Cupid's demanding back his arFmaj7row.

So let's get drunGk on our tears and


GoFmaj7d, tell us the reasCon

youth is wasted on the youFmaj7ng

It's hunting seasoCn

and the lambs are on the runFmaj7

Searching for meaEm7ning

But are we allD7 lost stars

trying to lightDm up the darkG


WhFmaj7o are we?

Just a spec of dust within the galaxy.

WoFmaj7e is me

if we're not careful turns into reality.


Don't you dareEm7

let all these memories bring you sorroFmaj7w.

YesterdayEm7

I saw a lion kiss a deeFmaj7r.

Turn the pageEm7

maybe we'll find a brand new endiFmaj7ng.

Where we're danGcing in our tears and


GoFmaj7d, tell us the reasCon

youth is wasted on the youFmaj7ng

It's hunting seasoCn

and the lambs are on the runFmaj7

Searching for meaEm7ning

But are we allD7 lost stars

trying to lightDm up the darkG


AnFmaj7d I thought I saw you out there cryiCng, ooh

AnFmaj7d I thought I heard you call my nameC, yeah

AnFmaj7d I thought I heard

you out there cryEm7ing, (oh) Just the sameG


GoFmaj7d, tell us the reasCon

youth is wasted on the youFmaj7ng

It's hunting seasoCn

and the lambs are on the runFmaj7

Searching for meaEm7ning

But are we allD7 lost stars

trying to lightDm up the darkG


AnFmaj7d I thought I saw you out there cryiCng, ooh

AnFmaj7d I thought I heard you call my nameC, yeah

AnFmaj7d I thought I heard

you out there cryEm7ing , oh


But are we allD7 lost stars

trying to lightDm up the darkG

But are we allD7 lost stars

trying to lightDm up the darkG..       C
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564