คอร์ดเพลง Memories จากศิลปิน Maroon 5 เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Memories


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : CG|AmEm

FEm|FG

HereC's to the ones that we Ggot

CheerAms to the wish

youEm were here,but you're not

'Cause the drinkFs bring back

all the memEmories

Of eveFrything we've been througGh


ToastC to the ones hereG today

ToastAm to the ones

that we lostEm on the way

'Cause the drinkFs bring back

all the memEmories

And the memFories bring backG

memories bring back youC


There's a timeC that I rememGber

when I didAm not know no painEm

When I belieFved in foreveEmr

and everythingF would stay the sameG

Now my hearCt feel like DecemGber

when somebodAmy say your nameEm

'Cause I canF't reach out to callEm you

but I knowF I will one dayG, yeah


EveCrybody hurtsG sometimes

EverAmybody hurts someEmday, ayy-ayy

ButF everything gon' be Emalright

Go Fand raise a glass and sayG, ayy


HereC's to the ones that we gotG

CheeAmrs to the wish

you were hereEm, but you're not

'Cause the drinFks bring back

all the memEmories

Of everFything we've been throuGgh

ToasCt to the ones here todayG

ToasAmt to the ones

thatEm we lost on the way

'Cause the drinkFs bring back

all the memEmories

And the memFories bring

backG, memories bring back you


DooC-doo, dooG-doo-doo-doo

DooAm-doo-doo-dooEm

doo-doo-doo-doo

DooF-doo-doo-dooEm, doo-doo-doo

MemoFries bring

backG, memories bring back youC


There's a timeC that I rememGber

when I nevAmer felt so lostEm

When I feltF all of the hatrEmed

was too powFerful to stopG (Ooh, yeah)

Now my hearCt feel like an embGer

and it's lightAming up the darkEm

I'll carry Fthese torches for Emya

that you knowF I'll never dropG, yeah


EverCybody hurtGs sometimes

EverAmybody hurts someEmday, ayy-ayy

ButF everything gon' be Emalright

Go Fand raise a glass andG say, ayy


HereC's to the ones thatG we got (Oh-oh)

CheerAms to the wish

youEm were here, but you're not

'Cause the drinkFs bring back

all the memEmories

Of everytFhing we've been througGh (No, no)

ToasCt to the ones here todayG (Ayy)

ToasAmt to the ones

thatEm we lost on the way

'Cause the drinkFs bring back

all the memEmories (Ayy)

And the memFories bring

backG, memories bring back you


DooC-doo, doo-dooG-doo-doo

DooAm-doo-doo-doo

dooEm-doo-doo-doo

DooF-doo-doo-doo, dooEm-doo-doo

MemFories bring

backG, memories bring back you

DooC-doo, doo-doo-dooG-doo

DooAm-doo-doo-doo

dooEm-doo-doo-doo

DooF-doo-doo-doo

dooEm-doo-doo (Ooh, yeah)

MemFories bring

backG, memories bring back you


C       YGeah, yeah, yeahAm       Em

Yeah, yeah, yeahF, yeah, yeah, no, noEm

MemFories bring

backG, memories bring back you C

YouTube video
maroon 5

Maroon 5

Nobody's Love maroon5

Maroon 5

maroon5

Maroon 5

chords Maroon 5

Maroon 5

chords Maroon 5

Maroon 5

chords Maroon 5

Maroon 5

chords Maroon 5

Maroon 5

Red Pill Blues

Maroon 5

Red Pill Blues

Maroon 5

Red Pill Blues

Maroon 5

maroon 5 hands all over

Maroon 5

maroon 5 hands all over

Maroon 5

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567