ป้ายโฆษณาคอร์ดเพลงตำแหน่ง D1
Advertisements

คอร์ดเพลง Help Me Out

เลื่อนจอ

INTRO : F#G#m |C#m B ( 2 Times )

I'mF# gettG#ming kinda oveC#mr this B

I nF#eed G#ma metamorC#mphosis B

AreF# you G#mas weakC#m as me? B

If F#not, G#mdo you wanEna be?


F#       G#m       * I nC#meed  B

SomeF# temG#mporary savC#ming       B

F#       G#m       I nC#meed B

SomeF#, someG#m uncomplicatEed


** Help me outF#       G#m

'Cause I don't wanna do C#mthis on my ownB

Help me outF#,       G#m  out C#m          B

Help me outF#,       G#m

Cause I need something up C#mto calm me downB

Help me outF#,       G#mout       E


I dF#on't G#mmean to bothC#mer you B

But therF#e's someG#mthing

That I wantC#m from youB

DisF#tract G#mme from

ThinkingC#m too muchB

LoosF#e endsG#m all tied up withE a touch

( REPEAT * , ** )

*** HeyF#, heyG#m

I know that thereC#m will come a dayB

WhenF# youG#m

You'll need somebodC#my to  B

Yeah, heyF#, heyG#m

I know that thereC#m will come a dayB

When, whenF# youG#m

You'll need somebodEy to

Help you outF#,       G#m          C#m          B

Help me outF#       G#m          E

Help me out, F#       G#m          C#m          B

Help me out, outF#       G#m          E

( REPEAT ** , *** )

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง Help Me Out - Maroon 5


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง