คอร์ดเพลง บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้
เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้ - เบลล์ นิภาดา


คอร์ดเพลง บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้

บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้อีหลี

INSTRU : GEm|F#m Bm|EmF#7 |Bm

คงBmสิเป็นเพราะใจน้Aองเองบ่เข้มGแข็งพอ

ให้คBmวามหวังอ้ายต่อAยามน้องเหงาDใจ

บ่คิดEmว่าอ้ายสิเจ็บA น้องเห็นF#mแก่ตัวเกินไBm

หลอกให้อ้ายG เชื่อใจเรื่อยF#7มา


เขาBmก่เป็นคนที่ฮัAกน้องมาGดล

อ้ายBmก็เป็นอีกคนAที่น้องฮักเบิดDใจ

ฮู้อยู่ว่Emามันบ่ดี Aที่น้องF#mบ่หักห้ามใจ Bm

ย้อนฮักหลายG ฮักอ้ายทั้งสองAคน


* บอกเลิกบ่ออกG บอกฮักAบ่ได้อีหลี Bm

ขอโทษคนดี Gอย่าให้น้Aองนี้เลือกDเลย      B

กับเขาEmน้องฮักเบิดAใจ ส่วนตัวอ้ายF#mกะแสนBmดี

ถ้าฮู้สิGมีมื้อนี้.Gm7.      (น้Aองสิบ่(F#7ให้ไผ๋เBm)จ็บ)

INSTRU : GA|Bm|GA|DB

EmA|F#m Bm|F#7|F#7

เห็นBmอ้ายเศร้าเสียใจ Aน้องนี้กะแสนGเจ็บ

อยากBmสิเข้าไปเย็บAแผลใจให้อ้Dาย

แต่น้องEmกะยังแคร์เขาA ส่วนฮักเฮาF#mกะปล่อยบ่ได้ Bm

สิว่าGน้องชั่วสำได๋ กะยอมA..

( ซ้ำ * , * )

ถ้าฮู้สิGมีมื้อนี้..      A      น้F#7องสิบ่เลือกฮักไผ๋

INSTRU : GEm|F#m Bm|EmF#7|Bm


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด