คอร์ดเพลง What I’ve Done
Linkin Park

คอร์ดเพลง What I’ve Done - Linkin Park


สิ่งที่ฉันเคยทำ..

Original Key

What I’ve Done

Original Key

INTRO : Gm|Gm

Gm|Bb|F|Cm ( 4 Times )

Gm|Gm

In this farewellGm, There is no bloodBb

There is no alibFi      CmCause I've drawn regretGm

From the truthBb Of a thousFand lies

So Cmlet mercy comeEb and wash awayF


* ( What I've DoneGm ) I'll faceBb myself

To Fcross out whatCm I've becomeGm

EraseBb myself andF let go of whatCm I've (DmdoneEb      F)


PutGm to restBb, What you thoughFt of me

WellCm, I clean this slateGm

With the handBbs Of uncerFtainty

So Cmlet mercy comeEb, And Wash awayF

( REPEAT * )

INSTRU : Gm|Bb|F|Cm

Gm|Bb|F|CmDm

For whaEbt I'vFe doneGm I startBb again

AndF whatever painCm may comeGm

TodayBb this ends I'mF forgiving whatCm I've doneGm

( REPEAT * )

INSTRU : Gm|Bb|F

WhatCm I've DoneGm         Bb         F

 Forgetting whatCm I've doneGm
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564