คอร์ดเพลง Talking To Myself
Linkin Park

คอร์ดเพลง Talking To Myself - Linkin Park


Original Key

Talking To Myself

Original Key

INTRO : DmC|BbGm ( 3 Times ) Bb|C

TellDm me whatF I gotta do

ThereGm's no gettBbing through to youC

TheDm lights are on Fbut nobody's homeGm         Bb      C


YouDm say I cFan't understand

ButGm you're not givinBbg me a chanceC

WheDmn you leaveF me, where do you goGm?      Bb      C


* All Dmthe walls that youF keep building

All Gmthis time that I sBbpent chasing C

All Dmthe ways that I kFeep losing youGm

The Bbtruth Cis,


** youDm turn intoC someone elseBb         Gm

YouDm keep runninCg like the skyBb is falliGmng

I cDman whisCper, I can yell Bb       Gm

But I knowDm, yeah I knowC, yeah I knowBb


*** I'm just talking to myselfDm         F      C

TalkinBbg to myselfDm         F         C

TalkiBbng to myselfDm         F         C

ButBb I know, yeah I know, yeah I knowC

I'm just talking to myselfDm


I aDmdmit FI made mistakesGm

But yours might costBb you everything

CanDm't you hearF me calling you homeGm?      Bb      C

( REPEAT * , ** , *** )

INSTRU : DmC|BbGm

( REPEAT * , ** , *** )

INSTRU : DmC|BbGm ( 2 Times ) Dm
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564