คอร์ดเพลง มีเมียเมื่อพร้อม จากศิลปิน โชค โชคมงคล เป็นเพลงแนวลูกทุ่ง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง มีเมียเมื่อพร้อม


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

มีเมียC.. เมื่อพร้อมD..

พร้อมจะยอมBmเข้าใจเธอหรือยังEm

พร้อมที่จะยอมหยุดC พร้อมที่จะยอมฟังD

ไม่ปิดบังทุกเรื่อGงราว

INSTRU : C|D|Bm|Em

C|D|G|D

นัดเธอEmว่าฉันจะกลับ

ดูนาฬิกาBmถึงบ้านตีสี่

เธอบอกCอีก 5 นาที

ไม่ถึงตอนนี้เGดี๋ยวเจอ

กับเมียEmฉันพูดคำเดียว

ที่เหลือเธอเอาBmไปพูดจนหมด

ฟังดูมัCนน่าตลก

ก็ไม่ได้กลัวG นะเออ  D


ใช้ตังEmค์วันละ 20

เธอบอกให้เราBmรู้จักประหยัด

อยากได้พCาด้าก็จัด

ไม่เคยจะขัดG นะเธอD


มีเมียC.. เมื่อพร้อมD..

พร้อมจะยอมBmเข้าใจเธอหรือยังEm

พร้อมที่จะยอมหยุดC พร้อมที่จะยอมฟังD

ไม่ปิดบังทุกเรื่อGงราว


* ที่เป็นแบบนี้ก็Cรู้ว่าเธอนะรักกันD

ในชีวิตฉันBmเลยยอมให้หมดEm

ทำผิดแค่ไหนCเธอให้อภัยทุกอย่างD

ฉันจะล้มกี่ครั้งBm เธอก็ยังพร้อมสู้ Em

เป็นคู่ชีวิตC เป็นมิตรที่แท้ทรู D

ใครจะดูถูกกู.Bm. เธอCพร้อมจDะปกป้อง G

INSTRU : C|D|G|D

รักเมียEmต้องอดทน

ต้องเป็นเปนคนเคารพเมีย

รักเมียต้องส่งเสีย

อย่าให้เมียต้องสงสัย

รักเมียต้องยอมเมีย

เพราะว่าเมียไม่ยอมใคร

ชาติหน้ามีฉันใด

จงจำไว้.. อย่ามีเมียG

INSTRU : C|D|Bm|Em

C|D|G|G

มีเมียC.. เมื่อพร้อมD..

พร้อมจะยอมBmเข้าใจเธอหรือยังEm

พร้อมที่จะยอมหยุดC พร้อมที่จะยอมฟังD

ไม่ปิดบังทุกเรื่อGงราว


* ที่เป็นแบบนี้ก็Cรู้ว่าเธอนะรักกันD

ในชีวิตฉันBmเลยยอมให้หมดEm

ทำผิดแค่ไหนCเธอให้อภัยทุกอย่างD

ฉันจะล้มกี่ครั้งBm เธอก็ยังพร้อมสู้ Em

เป็นคู่ชีวิตC เป็นมิตรที่แท้ทรู D

ใครจะดูถูกกู.Bm.       C


* ที่เป็นแบบนี้ก็Cรู้ว่าเธอนะรักกันD

ในชีวิตฉันBmเลยยอมให้หมดEm

ทำผิดแค่ไหนCเธอให้อภัยทุกอย่างD

ฉันจะล้มกี่ครั้งBm เธอก็ยังพร้อมสู้ Em

เป็นคู่ชีวิตC เป็นมิตรที่แท้ทรู D

ใครจะดูถูกกู.C. เธอDพร้อมจะปกป้องG


เป็นคู่ชีวิตC เป็นรักจริงที่แท้ทรู D

ใครจะดูถูกกู.Bm.  เธอCพร้อมจDะปกป้อง G


รักเมียEmต้องยอมเมีย เพราะว่าเมียDไม่ยอมใคร

รักเมียCต้องเข้าใจ ไม่มีใครDใหญ่กว่าเมีย

รักเมียEmอย่าเถียงเมีย คำพูดเมียDใหญ่กว่าใคร

ชาติหน้าCเกิดฉันใด จงจำไว้..D อย่ามีเมียG

INSTRU : C|D|Bm|Em

C|D|G|G|G

YouTube video
โชค โชคมงคล

โชค โชคมงคล

โชค โชคมงคล

โชค โชคมงคล

มีเมียเมื่อพร้อม โชค โชคมงคล

โชค โชคมงคล

โชค โชคมงคล

โชค โชคมงคล

โชค โชคมงคล

โชค โชคมงคล

โชค โชคมงคล

โชค โชคมงคล

โชค โชคมงคล

โชค โชคมงคล

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567