คอร์ดเพลง Baby จากศิลปิน Justin Bieber เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Baby


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

OhD-ooh-whoa-oh-oh-oh-ohBm

Oh-ooh-whoa-oh-oh-oh-ohG

Oh-ooh-whoa-oh, oh-oh-oh-ohA


You know you lovDe me (yo)

I know you care (uh-huh)

Just shout whenevBmer (yo)

and I'll be there (uh-huh)

You are my loveG (yo)

you are my heart (uh-huh)

And we will nevAer

ever, ever be apart (yo, uh-huh)


Are we an iteDm? (Yo)

girl, quit playin' (uh-huh)

"We're just friends" (yo)

what are youBm sayin'? (Uh-huh)

Said, "There's anotGher" (yo)

and looked right in my eyes (uh-huh)

My first loveA broke my heart

for the first time and I was like


"BabDy, baby, baby, oh", Like

"BabBmy, baby, baby, no", Like

"BabGy, baby, baby, oh"

I thougAht you'd always be mine, mine

"BabDy, baby, baby, oh", Like

"BabBmy, baby, baby, no", Like

"BabGy, baby, baby, oh"

I thouAght you'd always be mine, mine


Oh, for youD

I would've done whatever (uh-huh)

And I just canBm't believe

we ain't together (yo, uh-huh)

And I wanna playG it cool (yo)

but I'm losin' you (uh-huh)

I'll buy you anytAhing (yo)

I'll buy you any ring (uh-huh)


And I'm in piecDes (yo)

baby, fix me (uh-huh)

And just shakBme me 'til you wake me

from this bad dream (yo, uh-huh)

I'm goinG' down (oh)

down, down, down (uh-huh)

And I just canA't believe

my first love won't be around

and I'm like


"BabDy, baby, baby, oh", Like

"BabBmy, baby, baby, no", Like

"BabGy, baby, baby, oh"

I thouAght you'd always be mine, mine

"BabDy, baby, baby, oh", Like

"BabBmy, baby, baby, no", Like

"BabGy, baby, baby, oh"

I thouAght you'd always be mine, mine


(Luda!)

WheDn I was 13, I had my first love

TherBme was nobody

that compared to my baby

And nobody came between us

nor could ever come above

SheG had me goin' crazy

Oh, I was starstruck

SheA woke me up daily

Don't need no Starbucks (woo)

SheD made my heart pound

And skip a beat

when I see her in the street and

At Bmschool on the playground

But I really wanna see

her on the weekend

SheG knows she got me dazin'

'Cause she was so amazinA'

And now, my heart is breakin'

But I just keep on sayin'


"BabDy, baby, baby, oh", Like

"BabBmy, baby, baby, no", Like

"BabGy, baby, baby, oh"

I thougAht you'd always be mine, mine

"BabDy, baby, baby, oh", Like

"BabBmy, baby, baby, no", Like

"BabGy, baby, baby, oh"

I thouAght you'd always be mine, mine


I'm gonDe

(yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Now, I'm all gonBme

(yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Now, I'm all gonGe

(yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Now, I'm all gonAe

(gone, gone, gone) I'm gonDe

YouTube video
Justin Bieber

Justin Bieber

Justin Bieber Justice

Justin Bieber

Justin Bieber

Justin Bieber

Justin Bieber

Justin Bieber

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567