คอร์ดเพลง Peaches
Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon

คอร์ดเพลง Peaches - Justin Bieber


Original Key

  สำหรับท่านที่ปรับคีย์ไม่ได้


คอร์ดเพลง Peaches จากศิลปิน Justin Bieber เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด

ลดคีย์ คีย์ต้นฉบับ เพิ่มคีย์

Peaches

Original Key

INTRO :

Fmaj7       | Em7 | Dm7 | Cmaj7

I got my peaches out in GeorFmaj7gia

(Oh, yeah, shit)

I get my weed from CaliforEm7nia

(That's that shit)

I took my chick up to the NortDm7h, yeah

(Bad-ass bitch)

I get my light right from the sourCmaj7ce, yeah

(Yeah, that’s it)


And I see youFmaj7 (Ohh)

The way I breathe you in Em7(In)

It's the texture of your skinDm7

I wanna wrap my arms around you

Baby nevCmaj7er let you go, oh


And I say, ohFmaj7

There's nothing like your toucEm7h

It’s the way you lift me upDm7

Yeah, and I'll be rightCmaj7 here

with you 'til the end of time


I got my peaches out in GeorFmaj7gia

(Oh, yeah, shit)

I get my weed from CaliforEm7nia

(That's that shit)

I took my chick up to the NortDm7h, yeah

(Bad-ass bitch)

I get my light right from the sourceCmaj7, yeah

(Yeah, that's it)


YouFmaj7 ain't sure yet, butEm7 I'm for ya

AllDm7 I could want, all I could wishCmaj7 for

Nights alone that we miss more


AndFmaj7 days we save as souvenirs

TherEm7e's no time

I wanna make more timeDm7

And give you my whole lifeCmaj7


I left my girl, I’m in MaFmaj7llorca       Em7

Hate to leave her, call it torDm7ture       Cmaj7

Remember when I couldn’t hoFmaj7ld her       Em7

Left her baggage for RimoDm7wa       Cmaj7


I got my peaches out in GeorFmaj7gia

(Oh, yeah, shit)

I get my weed from CaliforEm7nia

(That's that shit)

I took my chick up to the NortDm7h, yeah

(Bad-ass bitch)

I get my light right from the sourCmaj7ce, yeah

(Yeah, that’s it)


I get the feeling, so I'm sureFmaj7 (Sure)

Hand in my hand

Because I'm yourEm7s, I can't

I can’t pretend, I can't ignorDm7e

you're right for me

Don't think you wanna knowCmaj7

just where I've been, ohh


DoneFmaj7 bein' distracted

The oneEm7 I need is right in my arms (Oh)

Your kissDm7es taste the sweetest with mine

And I'll be rightCmaj7 here

with you 'til the end of time


I got my peaches out in GeorFmaj7gia

(Oh, yeah, shit)

I get my weed from CaliforEm7nia

(That's that shit)

I took my chick up to the NorthDm7, yeah

(Bad-ass bitch)

I get my light right from the sourCmaj7ce, yeah

(Yeah, that's it)


I got my peaches out in GeorFmaj7gia

(Oh, yeah, shit)

I get my weed from CaliforEm7nia

(That's that shit)

I took my chick up to the NorDm7th, yeah

(Bad-ass bitch)

I get my light right from the sourceCmaj7

yeah, yeah, that's it


I got my peaches out in GeorFmaj7gia

(Oh, yeah, shit)

I get my weed from CaliforEm7nia

(That's that shit)

I took my chick up to the NorthDm7, yeah

(Bad-ass bitch)

I get my light right from the source, yeah

(Yeah, that's it)


I got my peaches out in GeorFmaj7gia

(Oh, yeah, shit)

I get my weed from CaliforEm7nia

(That's that shit)

I took my chick up to the NorthDm7, yeah

(Bad-ass bitch)

I get my light right from the sourcCmaj7e, yeah

(Yeah, that's it)

INSTRU :

Fmaj7       | Em7 | Dm7 | Cmaj7

( 2 Times )สำหรับตารางคอร์ดเพลงดาว ประกอบด้วยคอร์ด โดยตัวเลขที่อยู่ในตารางประกอบด้วย

  • 1 = นิ้วชี้
  • 2 = นิ้วนาง
  • 3 = นิ้วกลาง
  • 4 = นิ้วก้อย

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงPeaches

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ขอบคุณการมีอยู่ของดนตรีและศิลปินทุกท่าน 🎸