คอร์ดเพลง Forever จากศิลปิน Justin Bieber เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Forever


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : Am|C|Am|C

Could you be here with me

foreverAm, ever, everC?

Would you be here with me

foreverAm, ever, everC?

Wakin' up all alone ain't

bettAmer, better, bettCer

Every time I gothe wrongAm way

you turn me back aroundC

Turn me back like woahAm-woah

woah-woahC, oh-oh-oh

WoahAm, woah-woahC forever

eveAmr, ever, everC

Do you wanna look at me

forevAmer, ever, everC?


Yeah, do you seeAm us in Vegas

pushin' that MonCte Carlo?

Bet that moneAmy on baby

bet she don't leaveC me, oh, no

See them, he wearAms in the desert

look like a lakeC in the sand

Would you watch the sunAm burn out

with me foreveCr, ever, ever, ever?


YouAm still intimidateC me

keep me up on my toesAm now

Better man, what you madeC me

Made me awareAm

of what I was missinC'

Been missin' the wayAm

you give me envision, babeC

Never thought I'd settlAme down

reckon I liedC to myself

I wAmas busy focusin'

on beinC' by myself

Set my feelAmings to the side

they all got dusCty on a shelf

YouAm wiped them down

when I had nothin' leftC


Could you be here with me

foreverAm, ever, everC?

Would you be here with me

foreverAm, ever, everC?

Wakin' up all alone ain't

bettAmer, better, bettCer

Every time I gothe wrongAm way

you turn me back aroundC

Turn me back like woahAm-woah

woah-woahC, oh-oh-oh

WoahAm, woah-woahC forever

eveAmr, ever, everC

Do you wanna look at me

forevAmer, ever, everC?


When you asked me if I cheatAmed

I said neverC (No way)

What are you willing to doAm

to stay togetherC? ('Gether)

How many times we gonna

breakAm up for the summerC?

How many times you gonna

tryAm to call my motheCr? (Brrr-brrr)

Girl, you're killin' me


I dAmon't wanna act like

I canC fix this (Fix it, fix it)

I dAmon't wanna be the one

that'Cs changed since Texas

CurrAmency, it comeCs so naturally

but I cAman't buy your loveC


Could you be here with me

foreverAm, ever, everC?

Would you be here with me

foreverAm, ever, everC?

Wakin' up all alone ain't

bettAmer, better, bettCer

Every time I gothe wrongAm way

you turn me back aroundC

Turn me back like woahAm-woah

woah-woahC, oh-oh-oh

WoahAm, woah-woahC forever

eveAmr, ever, everC

Do you wanna look at me

forevAmer, ever, everC?


I promise I'm gonna loveAm

you 'til my dying dayC

Wake up, your face in my chesAmt

your favorite hiding placeC

The roof is gone as we're driviAmng out

the private gateC

Countin' the stars with our lastAm name

on the license plateC

Woah, oh, oh, oh


I lied Amto myself 'bout

trying to be Chere all alone

When I leaveAm, it's bye for now

it's just nevCer bye for long

Set my feeliAmngs aside

let's settle downC

Every time I go the wrongAm way

you turn me back aroundC


Turn me back like woahAm-woah

woah-woahC, oh-oh-oh

WoahAm, woah-woahC forever

eveAmr, ever, everC

Do you wanna look at me

foreAmver, ever, everC?


Would you be here with me

forevAmer, ever, everBb?

Would you be here with me

foreAmver, ever, everBb?

Wakin' up all alone ain't

bettAmer, better, betteBbr

Every time I go the wrongAm way

you turn me back aroundBb

YouTube video
Justin Bieber

Justin Bieber

Justin Bieber Justice

Justin Bieber

Justin Bieber

Justin Bieber

Justin Bieber

Justin Bieber

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567